خبرهای مهاجرت و تحصیل

وزیر مهاجرت از سندیکاها خواست که موانع مهاجرت را کاهش دهند

kenney4
kenney4

ایرانتو: جیسون کنی وزیر مهاجرت کانادا در کنفرانس سالانه “سازمانهای خود-اتکای کانادا” شرکت کرد و از آنان جهت کمک به مهاجران به منظور کسب گواهینامه در زمینه های تخصصی، دعوت به همکاری کرد.

“سازمانهای خود-اتکای کانادا”، که کنفرانس خود را در روزهای ۸ و ۹ نوامبر برگزار می نمایند، توسط شبکه انجمنهای ملی خود-اتکاها سازماندهی شده و شامل بزرگترین انجمنهای صنفی کانادایی مانند “انجمن پرستاران کانادا”، ” کالج معلمان انتاریو” و ” فدراسیون اولیای امور پزشکی کانادا” می باشد.

این کنفرانس که قصد دارد تا روشها و کنشهای ممکن را در میان سازمانهای عضو هماهنگ کند، از سوی مقامات امور مهاجرتی دولت بهترین مکان ممکن در زمینه ی تبیین این پیام که قواعد مربوط به سنجش مدارک خارجیان می بایستی بازبینی شود، تلقی می گردد.

این انجمنها و سازمانها اخیرا نسبت به اینکه قواعد اشتغالیشان به مانعی برای ادغام خارجیان در بازار کار کشور تبدیل شده مورد انتقاد قرار گرفته اند. در گزارشی که توسط “شبکه ی محققان مهارت و بازار کار” در همین ماه ارائه گردیده، تخمین زده شده که قواعد کسب گواهینامه ،که مانع می گردد تا مهاجران در زمینه ی تخصصی خود مشغول به کار گردند، سالیانه ۵٫۹ میلیارد دلار از طریق کاهش در بهره وری و درآمد مالیاتی به اقتصاد کانادا صدمه می زنند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید