خبرهای ایران

وزیر ارتباطات: نمی‌توان همه چیز را بست و فیلتر کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سئوالی در رابطه با شبکه‌های ارتباطی نظیر وی‌چت و وایبر گفت: نمی‌شود تمامی برنامه‌های ارتباطی را بست.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با شبکه‌های ارتباطی نظیر وی‌چت و وایبر گفت: نمی‌شود تمامی برنامه‌های ارتباطی را بست. بحث اصلی نیز در مورد وی‌چت به گزینه PepoleNearby در این برنامه خلاصه می‌شد. اگر کمیته فیلترینگ فنی باشد باید بداند که در رابطه با تکنولوژی باید راهکارها دیگری را به کار گرفت. تنها باید قسمتی از برنامه ها را بست که خانواده‌ها نسبت به آن شکایت دارند. ما در این رابطه می‌توانیم تمهیداتی را به کمیته فیلترینگ ارائه دهیم که تنها قسمت‌های خاصی از برنامه بسته شود. در رابطه با فیلترینگ برنامه‌های ارتباطی قرار است جلسه‌ای در سطح دولتی‌ها تشکیل شده و سیاست‌گذاری‌ها تغییر کند. خود مردم ایران فهیم هستند و از مسائل به خوبی آگاهی دارند. در این زمینه باید فرهنگ‌سازی‌های لازم را نیز انجام داد. نباید قیم معابانه نسبت به تمامی امورات مردم تصمیم‌گیری کرد. سیاست دولت بستن همه چیز نیست. هنوز هم اعلام می‌کنم ما با بستن وی‌چت در کمیته فیلترینگ مخالف بودیم.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید