خبرهای ایران

وزارت علوم: نامه دانشگاه ایرانیان به وزیر علوم رسمی تلقی نمی شود

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم درباره نامه دانشگاه ایرانیان به وزیر علوم، تاکید کرد که این نامه از منظر دفتر گسترش، رسمی تلقی نمی شود.

حسین حسینی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه وزارت علوم نامه معاونت هماهنگی دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان (متعلق به احمدی نژاد) را دریافت کرده است، گفت: قطعاً به این نامه پاسخهای لازم داده می شود و  آقایان لازم است درخواستهای خود را از کانال قانونی ارائه دهند و قانون مشخص کرده که ایجاد دوره ها و رشته های تحصیلی در دانشگاهها و دانشکده ها با مرجعیت شورای گسترش آموزش عالی صورت می گیرد و رئیس این شورا هم وزیر علوم است اما این روند برای دانشگاه ایرانیان طی نشده است.

وی در خصوص نامه معاونت هماهنگی دانشگاه احمدی نژاد خطاب به وزیر علوم، اظهار داشت: شورای گسترش این نامه را رسمی تلقی نمی کند چون برای درخواست هر رشته باید مجوز دریافت و اعضای هیأت موسس و امکانات را معرفی کنند. بعد از تایید این امکانات و اعضای هیأت موسس این مجوزها ارائه می شود.

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم درباره مصوباتی که در زمان وزارت کامران دانشجو برای این دانشگاه دریافت شده است، اظهار داشت: شورای گسترش قصد ندارد مصوبات دوره های لغو را اجرا نکند اما هیچ مجوزی برای رشته ها و دوره های این دانشگاه در وزارت علوم، وجود ندارد.

حسینی درباره اساسنامه این دانشگاه، گفت: تنها سندی که وجود دارد، یک اساسنامه است که در مسیر قانونی دفتر گسترش وزارت علوم، قرار نگرفته و صرفاً به تایید وزیر وقت علوم رسیده بود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید