خبرهای ایران

ورود دو تیم اروپایی به ایران برای ترمیم سد کارون ۴ / شرکت سازنده سد متعلق به سپاه است

درحالی که شرکت آب‌نیرو با تایید ترک‌خوردگی سد کارون چهار این موضوع را طبیعی دانسته است، مجری طرح سد و نیروگاه کارون ۴ در زمان اجرای این طرح بزرگ ملی، در واکنش به ترک خوردن این سد تاکید کرد: خاصیت بتن ترک است و تمام سدهای بتنی دنیا ترک می‌خورند.

حسن رنجبران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تمام سدهای بتنی ترک می خورند و اصلاح می‌شوند و این موضوع مساله خاصی نیست.

مجری وقت طرح سد و نیروگاه کارون ۴ در مورد مطرح شدن موضوع نفوذپذیری سد کارون ۴ قبل از افتتاح و پس از آبگیری، خاطرنشان کرد: این موضوع صحت ندارد و نفوذپذیر بودن سد در آن زمان (سال ۸۹ و ۹۰) را رد می‌کنم؛ این مطلب غلط است.

ورود دو تیم متخصص اروپایی به ایران برای حل مشکل کارون۴

به گزارش ایسنا، بنا به اعلام یکی از مسوولین وزات نیرو، از شش ماه گذشته دو تیم متخصص اروپایی برای حل مشکل کارون۴ وارد ایران شدند تا به ترمیم ترک‌های کارون۴ کمک کنند.

سد کارون۴ با کارفرمایی توسعه منابع آب و نیروی ایران، پیمانکاری شرکت جهاد توسعه منابع آب (شرکت زیر مجموعه خاتم الانبیا متعلق به سپاه) و مشاوره مهاب قدس ساخته شده است.

قابل تامل است که با وجود بیان ترک پذیری بتن، آیا منطقی است که سدی از زمان افتتاح حاشیه هایی تحت عنوان “نفوذ پذیری” و سپس پس از دو سال صحبت از “ترک‌های ترمیم پذیر” را با خود همراه کند؟

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید