خبرهای مهاجرت و تحصیل

همکاری بین المللی برای حفاظت از سیستم پذیرش پناهندگان

refugees2

ایرانتو: وزیر مهاجرت و شهروندی و وزیر امور امنیت عمومی کانادا ، از طرح جدیدی خبر دادند که بر اساس آن ضریب اطمینان شناسایی پناهندگان واقعی در سیستم پذیرش مهاجر و پناهنده کشور افزایش می یابد.
این پروژه همچنین به متقاضیان آینده مهاجرت و پناهندگی کمک خواهد کرد، مورد سوء استفاده افراد یا باندهای قاچاق انسان قرار نگیرند.
بر مبنای این طرح، کانادا، استرالیا و بریتانیا ، اطلاعات مربوط به متقاضیان پناهندگی و کسانی که در آستانه اخراج از آن کشورها قرار دارند، از جمله اثر انگشت آنها را با یک دیگر مبادله می کنند.
جیسون کنی، وزیر مهاجرت این سیستم را روش مناسبی برای حفاظت از روند پذیرش مهاجر و مقابله با کلاهبرداری و دزدی هویت دانست، ضمن اینکه کانادا خواهد توانست با اطمینان بیشتری به پذیرش پناهندگان واقعی ادامه دهد.
اطلاعات مذکور بدقت و بصورت محرمانه بین سه کشور مذکور رد و بدل خواهد شد و بزودی این طرح ابتکاری ، بین پنج کشور عضو FCC یا Five Country Conference ، متشکل از کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزلند نیز مطرح خواهد شد.
پیش بیی می شود دو کشور آمریکا و نیوزلند نیز با توجه به مشکلات مشابهی که دارند، بزودی به این برنامه بپیوندند.
کانادا اخیرا با مشکلات زیادی در مورد کنترل و تشخیص پناهندگان واقعی با سایر متقاضیانی که مشکلی آنان را تهدید نمی کند مواجه بوده است. بطوریکه به همین منظور طرح لزوم اخذ ویزا توسط شهروندان مکزیک و جمهوری چک را به اجرا درآورد .
مكزيك ،هم اكنون ، رتبه اول ارسال پناهنده به كانادا را به خود اختصاص داده است. از سال ۲۰۰۵ تاكنون ، رقم پناهندگان مكزيكي با سه برابر افزايش، به ۹،۴۰۰ نفر در سال رسيده است. اين درحاليستكه ، تنها ۱۰ درصد از درخواست هاي پناهندگي مورد پذيرش قرار گرفته است.
جمهوري چك نيز با ۳،۰۰۰ پناهنده ، در رتبه دوم قرار دارد كه رقم مذكور از سال ۲۰۰۷ كه مقررات اخذ ويزا براي شهروندان چك برداشته شد، بشدت رشد داشته است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید