خبرهای مهاجرت و تحصیل

هزاران نفر در معرض لغو اقامت دائم، بدلیل جرائمی کوچک می باشند

Immigrationlow
ایرانتو: آیا شما اقامت دائم کانادا را دارید و درگیر جرائم کوچکی مانند مشکلات ترافیکی و یا احتمالا ربودن چیزی از مغازه هستید؟ بیشتر مراقب باشید.

ممکن است دردسر بزرگی برای شما درست شود.

هزاران نفر در معرض خطر از دست دادن اقامت دائم کانادا به دلیل جرائم جزئی هستند.

همانطور که در آخرین اظهارات آمده، هر مقیم دائم کانادا که مرتکب جرائم جزئی از جمله تخلفات ترافیکی، ربودن جنس از مغازه و یا جرائم مواد مخدر باشد ، می تواند از داشتن اقامت دائم کانادا، محروم شود.

این تمام ماجرا نیست، وکلای مهاجرت کانادا بیان می کنند که اگر این قانون تصویب گردد، تمام افعال مرتبط با جرایم جزئی، می تواند منجر به اخراج مهاجر از کانادا گردد.

Guidy Mamann، یک وکیل مهاجرت در تورنتو می گوید که حتی تیتر این قانون دارای ابهام و گمراه کننده است چون این طرح راه مناسبی برای اخراج مهاجران در خود ندارد.

نگرانی Mamann از اینروست که این قانون هیچ توجهی به پشیمانی و ندامت کسانی که اقامت دائم داشته و مرتکب اشتباهی می شوند، ندارد، این اخراج می تواند تاثیرات سوء در زندگی خود شخص و خانواده او به دنبال داشته باشد.

این لایحه از درون قوانین جدید مهاجرت به کانادا که قرار بود منعکس کننده تغییر رویکرد دولت کانادا در زمینه مهاجرت باشد ،به وجود آمده است. Barbara Jackman ، وکیل مهاجرت کانادا می گوید، با تصویب چنین قوانینی در نهایت ما شاهد حمله به سیستم مهاجرت کانادا و تخریب آن خواهیم بود.

طرح پیشنهادی کانادا مبنی بر اخراج یک تبعه قانونی، بدلیل جرمی کوچک، یک سیاست غیر انسانی، سخت و بیش از حد بی رحمانه است.

((یک خطا منجر به اخراج )) سیاستی به سوی جایگزینی راستی با اقرار به گناه کردن

بنابراین ، هدف از ارائه لایحه جدید، حذف سریع خارجیان مرتکب به جرم می باشد، و این که اقامت دائم و قانونی کانادا سیاستی ضد انسانی را پیش گرفته ، بیشتر انسان را متعجب می کند.

نایب رئیس کانون وکلای جنایی، Andras Schreck ، می گوید که کانادا باید در ذهن داشته باشد که دزدان بانک، قاتلان و تجاوزگران را تشویق نمی کنند.

این لایحه فقط برای کسانی امکان تجدیدنظر خواهی را به وجود می آورد که با محکومیت  ۶ ماهه زندان روبرو هستند.

کانادا باید یک تجدیدنظر بر طرح خود بکند. با توجه به گفته یک وکیل مهاجرت در کانادا، رابین سلیگمن، کانادایی ها مهربان تر به نظر می رسند. از این رو، ما باید قبل ازانجام هر اقدام قهرآمیز نسبت به مقیمان کانادا مبنی بر اعمال فشار برای اخراج آنها از کشور ، در این لایحه جدید تجدیدنظر کنیم.

برخی از وکلای مهاجرت در مورد سختی و بی رحمانه بودن این قانون توافق دارند.

چندین وکیل متخصص جرم و جنایت و مهاجرت در کانادا اظهار کرده اند که این قانون پیشنهادی، نه تنها خشن بلکه بی رحمانه هم است. لایحه C-43 پایانی است برحق درخواست تجدید نظر بر احکامی که محکومیت زندانی ۶ ماهه یا بیشتر دارند.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید