خبرهای کانادا

هجوم معترضان به درب های پارک مرینلند، برای پایان دادن به دلفین شو

marineland
ایرانتو: دهها معترض با هجوم به درب های پارک انتاریو، انزجار خود را از رفتار این پارک به موجودات زنده دریایی نشان دادند.

معترضان میگفتند که قصدشان تعطیلی ((دولفین شو)) در پارک مرینلند در منطقه آبشار نیاگاراست.

پلیس منطقه ای نیاگارا گفت هنگامی که ازدحام جمعیت به حدود ۸۰۰ نفر رسید درخواست کردیم تا نیروی کمکی پلیس برای کنترل اوضاع به کمکمان بیایند.

آقای واتسون گفت حدود ۱۲۵ نفر در مقابل درب پارک ازدحام کرده بودند.

او گفت پلیس توانایی در دست گرفتن کنترل اوضاع را به خوبی در دست داشت و هیچ گونه مورد دستگیری افراد، گزارش نشد.

دایلان پاول از مدافعان حیوانات مرینلند که مسئول سازماندهی این جنبش اعتراضی بود، گفت که هیچگونه مجوزی برای تعدی و عصیانگری و بی قانونی به معترضان داده نشده است.

وی افزود که این جمعیت برای این هدف تشکیل شده است که به اسارت حیوانات پایان داده و برای همیشه مرینلند را تعطیل نمایند. در این هفته مرینلند به مدت یک فصل بسته خواهد شد.

البته مرینلند، به این زودی پاسخی به این اعتراض نداد اما قبل ها تاکید کرده بودند که نگرانی اصلیشان فراهم کردن امنیت و سلامت کامل محیطی است که در آن حیوانات را نگهداری می کنند تا در حفاظت کامل باشند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید