[sc name=”iranto-top” ]

نیروی متخصص کبک
در اين روش بر خلاف فدرال در مرحله اول بايد كليه مدارك لازم یا همان Supporting Documents به همراه فرمها و هزینه دولتی پروسس پرونده ارسال شود. لازم به ذکر است که هزینه دولتی براي متقاضی اصلي ۷۷۳دلار کانادا و برای هر یک از همراهان، نفری ۱۶۶ دلار كانادا مي باشد. البته،پس از قبولي در مصاحبه، می بایست هزینه پروسس مربوط به دولت فدرال نیز پرداخت شود.

اگر در نظر دارید به عنوان نیروی کار ماهر منتخب کبک به کانادا مهاجرت کنید، باید ابتدا برای دریافت “گواهی انتخاب” (Certificate of Selection یا Certificat de Sélection du Québec ) از طریق دولت کبک اقدام نمایید. این گواهی یک مدرک رسمی است و نشان دهنده این است که دولت استان کبک شما را برای مهاجرت به این استان انتخاب کرده است.

پس از آنکه توسط استان کبک انتخاب شدید و گواهی انتخاب کبک را دریافت نمودید، برای کسب اقامت دائم کانادا باید اقدام به تشکیل پرونده بر اساس قوانین مهاجرت و شهروندی کانادا ( CIC ) نمایید. تصمیم نهایی در خصوص پرونده شما، از جانب یک افسر مهاجرت بر اساس قوانین کشور کانادا در زمان تشکیل پرونده، اتخاذ خواهد شد.