خبرهای مهاجرت و تحصیل

نیاز مبرم به کارگر خارجی

pei
pei

ایرانتو: استان پرنس ادوراد آیلند نیازمند فوری مهاجر، برای پر کردن خلا و جبران کمبود کارگر در دهه های آینده است که این موضوع توسط گروهی از مدیران کسب و کار در این جزیره هشدار داده می شود.

ارزیابی های دولت نشان می دهد که در طی ۴۰ سال آینده، ۲۵ درصد از نیروی کار محو خواهند گردید.

استاندار سابق پرنس ادوارد و یک تاجر معروف به نام Wade MacLauchlan می گوید که ما اکنون در شرایط اضطراری به سر می بریم.

در این وضعیت در واقع زندگی نمی توان کرد مگر اینکه بپذیریم تا استاندارد زندگی خود را کاهش چشمگیری بدهیم، برای کسانی که می توانند این وضع را تجسم کنند که بسیاری از مردم هستند، چالش حال حاضر این است که دست به دست هم فعالیت کنیم و تلاش نماییم.

Wade MacLauchlan گفت کاهش مهاجرت و نتیجتا از دست رفتن نیروی کار به سادگی قابل رویت است. او در مثالی که در مورد مانیتوبا زد، این استان را برای تلاش در جهت تقویت جمعیت روستایی و کشاورز خود، تمجید نمود. او گفت همه جوامع شامل این تلاش میباشند، جوامع مذهبی، اقتصادی و قومیت های مختلف زبانی همه باید در این موضوع سهیم باشند.

استان پرنس ادوارد نیز با پروژه تجمیع مهاجران فرانسه زبان، ابتکاری این چنینی در گذشته داشته است، که در ماه سپتامبر توسط انجمن توسعه اقتصادی فرانسه زبانان، ارائه گردید. یک مسئول هماهنگی به نام Angie Cormier می گوید که استان پرنس ادوارد آیلند باید که توجه خود را متمرکز بر روی جوامع زبانی خارج از مرزهایش معطوف کند.

او گفت ما میدانیم که معمولا مهاجران قادر هستند که به یک، دو، سه و یا چهار زبان تکلم نمایند و اغلب زبان فرانسه یکی از این زبانهاست.

ما میخواهیم از این موضوع مطمئن شویم و از آن به عنوان یک فرصت برای جامعه و جمعیت کارگران خود بهره برداری نماییم.در حالیکه گرایشات بلند مدت، سیر نزولی جمعیت استان را نشان می دهد، دولت برآورد می کند که جمعیت تا سال ۲۰۲۵ به رشد ادامه خواهد داد.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید