خبرهای مهاجرت و تحصیل

نیاز جدی استان کبک به پرستاران خارجی

nurse3
nurse3ایرانتو: استان کبک در حال تبدیل شدن به مرکز جدیدترین امکانات بهداشتی و درمانی است و به همین دلیل نیاز مبرم به تعداد زیادی از پرستاران واجد شرایط در آن وجود دارد.

با وجود اینکه نیاز به پرستار در تمامی کانادا وجود دارد، نیاز استان کبک بسیار بیشتر از سایر استانهای کاناداست. بطوریکه این استان تا سال ۲۰۲۲ برای رفع نیاز خود به پرستار ، باید حدود ۶۰۰۰۰ نفر را در این حوزه به کار گمارد.

با توجه به راهکارهای PRN برای استخدام متخصصین ارشد، مناطق روستایی، بیشترین موقعیتهای خالی شغلی برای پرستاران را دارا هستند.

پس افراد با تجربه در زمینه پرستاری، می توانند با کارکردن در مناطق دور افتاده اقامت کانادا را نیز دریافت نمایند.

نیاز به پرستاران واجد شرایط، فقط به مناطق شهری استان کبک محدود نمی شود بلکه مناطق روستایی نیز به نیروی پرستار ماهر
نیاز دارند.

به گزارش ایرانتو، دلیل عمده کمیاب بودن پرستاران در کبک می تواند افزایش جمعیت افراد مسن در این
استان باشد. قوانین محدود کننده در قبال پرستاران خارجی که قصد اخذ گواهینامه کار در کانادا را دارند
نیز از دیگر دلایلی است که شرایط را سخت تر و به کمبود پرستار در کانادا دامن زده است.

طبق تحقیقات انجمن صنفی پرستاران، کانادا به سوی رویارویی با کمبود تعداد ۱۱۶۰۰۰ پرستار پیش می
رود و در حال حاضر کانادا با کمبود ۷۸۰۰۰ پرستار مواجه است.

در استان کبک فرصتهای شغلی بسیاری برای پرستاران وجود دارد. پرستاران خارجی که جویای کار در
کبک هستند نیز بستر مناسبی از این حرفه را در اختیار دارند که با تکمیل ساخت بیمارستانی مدرن در
مونترال، به بهترین موقعیت شغلی برای پرستاران تبدیل خواهد شد.

بنابراین کبک و مونترال به مرکز بهداشت و درمان جهانی تبدیل خواهند شد و کارکنان خارجی که در
زمینه بهداشت و درمان فعالیت دارند توسط این استان جذب خواهند شد.

بطور میانگین پرستاران درآمدی از ۲۸ تا ۴۰ دلار در ساعت را کسب خواهند نمود. برای استخدام در
اینگونه مراکز، پرستاران می بایستی که گواهینامه پرستاری کبک را اخذ کنند.

جهت درخواست برای مهاجرت از طریق نیروی کار ماهر استان کبک ، پرستاران باید واجد شرایط زیر
باشند: (غیر از شرایط عمومی مهاجرت)

• ارائه لیسانس ۴ ساله پرستاری یا دیپلم ۳ ساله و یا مدرک ۲ ساله آموزش پرستاری (پرستارانی که در
آمریکا تحصیل کرده اند) که در طی ۵ سال گذشته این مدارک اخذ شده باشد.

• مدرک مرتبط با پرستاری خود را در طی ۵ سال گذشته گرفته باشند و در این مدت حداقل یکسال سابقه
کار به عنوان پرستار داشته باشند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید