خبرهای کانادا

نیاز به یک میلیون کارگر ماهر تا سال ۲۰۲۰

1millionjobs

ایرانتو: معاون وزیر کار استان بریتیش کلمبیا اعلام کرد که بیش از یک میلیون فرصت شغلی تا سال ۲۰۲۰ در این استان بوجود خواهد آمد.

بیشتر این مشاغل در سه سال آینده باز خواهند شد.

برای پر کردن این شغلها بررسی ها نشان داده که استان باید به خارج از مرزهای کانادا اتکا کند.

در حال حاضر ۴۷ پروژه به ارزش نیم میلیارد دلار در این استان وجود دارد.

سه چهارم این شغل ها در شمال بی سی خواهد بود و بسیاری از آنها به گاز طبیعی مایع مربوط می  شود.
این پروژه ها دو جریان شغلی را ایجاد می کنند – ساخت و ساز و عملیات

مشاغل ساخت و ساز موقتی خواهد بود که در سال ۲۰۱۶ به اوج خود و بعد از ۲۰۱۸ کاهش تدریجی خواهد داشت.
در مقابل کارهای عملی طبیعت دراز مدت خواهند داشت و بزودی بر روی سایت های کار یابی بریتیش کلمبیا تبلیغ خواهند شد.

اولویت دولت بر این است که ساکنان بی سی شانس پر کردن این مشاغل را اول از همه داشته باشند. اما پیش بینی می شود که این مشاغل با نیروی داخلی پر نشود.
در گام بعدی استان نیروی لازم را از سایر استان ها درخواست خواهد کرد، که چندین استان شرق کانادا در حال حاضر ابراز علاقه به ارسال نیرو به این استان نموده اند.

اگر چه اخیرا برنامه نیروی کاری موقت بحث برانگیز بوده ولی بسیاری از این مشاغل می بایستی از همین برنامه پر شود.

اما واقعیت این است که پروژه های ما واقعی هستند و ما می بایستی راهی هموار بیابیم که بتوانیم کارگران موقت را به راحتی از خارج کشور وارد کنیم.

کریس الکساندر وزیر مهاجرت گفت: تغییرات در برنامه کارگران ماهر با پذیرش کاری بوجود خواهد آمد که این گونه پرونده ها در ظرف شش ماه بررسی شوند.
همچنین دولت فدرال این اجازه را به دولت بی سی خواهد داد تا بیش از سهمیه قراری بتواند نیروی کار ماهر وارد استان کند.

وی همچنین تاکید کرد که برنامه جدید کارگران ماهر که از اول سال ۲۰۱۵ به جریان درخواهد آمد، این کنترل را به کارفرمایان می دهد که از بانک اطلاعتی متقاضیان کمبود نیروی خود را تامین کنند.
این برنامه پاسخگویی به نیازهای کارفرمایان خواهد بود.

الکساندر که تازگی از سفر چین برگشته، بار دیگر تاکید بر اهمیت دادن چین به برنامه مهاجرتی کانادا کرد. لغو برنام سرمایه گذاران بسیاری از تجار چینی را به خشم آورده و برخی از آنها بر علیه دولت شکایت کرده اند.
طبق گفته الکساندر تا چند ماه آینده برنامه جدیدی جایگزین برنامه قبلی با شرایط جدید خواهد شد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید