خبرهای ایران

نماینده مجلس : شکایت از هالیوود را پیگیری می کنم تا به نتیجه برسد

سایت تدبیر : قاسم جعفری از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات امروز(چهارشنبه) در تذکری به وزیر ارشاد از او خواست تا روند شکایت ایران از سینمای هالیوود را دوباره به جریان بیندازد.شکایتی که به گفته این نماینده مجلس گویا دستور توقف آن صادر شده است.

نماینده بجنورد و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفت و گو با “تدبیر” می گوید حتی اگر این شکایت از لحاظ حقوقی تاثیرگذار نباشد اما می تواند نهضتی علیه سینمای آمریکا ایجاد کند.

شاید توقف این شکایت از سوی وزارت ارشاد و درخواست دوباره مجلس برای پیگیری این موضوع هم بتواند به لیست بلند بالای سوال و تذکر به وزیر ارشاد اضافه شود تا بعد از اظهار تاسف وزیر پس ازتوقیف روزنامه “بهار”، ماجرای بازگرداندن اجساد گروه موسیقی “سگ های زرد” و برگزاری کنسرت مختلط خواننده زن که بارها از سوی وزارت ارشاد تکذیب شد بار دیگر علی جنتی را راهی بهارستان کند.

شما امروز در مجلس از پبگیری وزارت ارشاد برای شکایت از سینمای هالیوود صحبت کردید . این شکایت در چه مرحله ای است؟
اقداماتی انجام شده بود اما وزارت ارشاد این پیگیری را ادامه نداد و روند این شکایت را وزارت ارشاد متوقف کرده است و به خاطر این که ما شنیدیم متوقف شده درخواست پیگیری را داشتیم.

دلیل این شکایت چیست؟
وقتی هالیود می خواهند ملت ما را در جهان بدنام کنند آن هم با استفاده از روش های فرهنگی و هنری که بهترین روش است ما هم این واکنش را نشان می دهیم و شکایتمان را از هالیوود پی گیری می کنیم تا به نتیجه برسد. آن ها با فیلم هایی مثل ۳۰۰ و آرگو می خواهند ملت ما را خشن و سلطه طلب نشان بدهند . ده ها فیلم ساخته اند تا ما را ملتی نشان دهند که حقوق بشر را نقض می کنیم . این سیاست سیاستمداران جهان سلطه است که با القا به سینماگران هالیوود و ساختن فیلم های این چنینی این تفکر را به خانه های مردم و در میان ملت مختلف می برند. بنابراین باید ما این موضوعات را پیگیری کنیم.

فکر می کنید پیگیری این شکایت چه نتیجه ای داشته باشد؟

مثل این است که داخل آب بیفتیم و فکر کنیم چون غرق می شویم دست و پا نزنیم . این شکایت در همین حد هم که پیگیری شده است تیتر حداقل ۳۰۰ روزنامه مهم اروپا و امریکا بوده است. حتی یک روزنامه انگلیسی نوشته بود که اگر ایران از هالیوود شکایت می کند چرا ما این کار را نکنیم چون هالیوود علیه آن ها هم فیلم می سازد. ما می خواهیم نهضتی علیه جهان سلطه ایجاد کنیم و مظلومیت و حقانیت ملت ایران را ثابت کنیم. اگر پیگیری های حقوقی هم درست انجام شود احتمال این که این شکایت مثل اعاده حیثیت شود وجود دارد.

اگر وزارت ارشاد پیگیری کند و این شکایت نتیجه بخش باشد فکر می کنید در روند ساخت این فیلم ها تاثیری دارد؟
شما باز حرف خودتان را تکرار می کنید . ما با با دشمن در حال جنگیم. فرق ما با شما و امثال شما همین است . ما در اسارت کتک می خوردیم اگر می خواستیم این طور فکر کنیم که در اسارت می پوسیدیم. ما وظیفه مان است که بجگیم . وظیفه ما است که در عرصه فرهنگ بجگیم نه این که سکوت کنیم. به امام حسین هم همین پیشنهاد را می دادند.

آماری از این که در سال چه تعداد فیلم با ویژگی هایی که گفتید ساخته می شود در دست دارید؟

ملت ایران برای انجام و طرح کردن کارهای سخت ساخته شده.زمان انقلاب هم همین حرف ها را می زدند زمان جنگ هم می گفتند با دست خالی نمی توان جلوی تانک ایستاد اما شد. وظیفه دولت است که تمام راه های ممکن را برای احقاق حق ملت در این مورد امتحان کند.

ما هم علیه غرب فیلم می سازیم کتاب چاپ می کنیم و… چرا همین روند فرهنگی را طی نکنیم؟
نویسنده آمریکایی والر اشتاین مدتی قبل به ایران آمده بود. او کتابی با عنوان سقوط امپراطوری نوشته بود و استدلال می کرد که با توجه به علائم، امپراطوری آمریکا در حال سقوط است بعد از این اعتراض می کنند علیه آمریکا حرف نزن . حالا شما از هالیوود دفاع می کنید.امروز یکی از راه ها راه حقوقی است که ما باید از این روش استفاده کنیم.

اگر از طرف وزارت ارشاد پیگیری نشود ممکن است این موضوع هم به یکی از محورهای سوال و تذکر به وزیر تبدیل شود؟
ما دنبال انجام مصالح ملت هستیم .می خواهید ما عقلمان را به دست شما بدهیم ؟ به کسی که به شما گفته این سوال ها را بپرسید، بگویید ایرانی اینطور فکر نمی کند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید