رویدادهای جامعه ایرانی

نمایشگاه نقاشی محمودرضا آشتیانی – ونکوور

art-gallery
art-gallery

You’re invited to visit Photography exhibition by Mahmood Reza Ashtiany Poor.
March 1-14, 2012, 12-8 pm (closed Mondays)
Opening Reception: March 3, 4-9 pm


Caroun Art Gallery (CAG)

www.Caroun.net / www.Caroun.org / www.Caroun.com

1403 Bewicke Ave.
North Vancouver, BC
Canada, V7M 3C7
Tel Canada: 001-778-372-0765 (1-8 pm Pacific time)
Tel Tehran: 9711873 (#0765), nimeh shab ta zohr be vaght Tehran

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید