خبرهای ایران

نرخ رشد جمعیت تا ۲۰ سال دیگر صفر می‌شود

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به نرخ باروری ۱٫۸ درصدی در کشور، گفت: اگر این روند ادامه یابد در ۲۰ سال آینده جمعیت کشور به ۹۰ میلیون نفر و نرخ رشد جمعیت به صفر می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل آذر امروز درحاشیه همایش بررسی نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن اظهارداشت: در بدبینانه ترین حالت، اگر نرخ باروری به یک و سه دهم درصد برسد در ده سال آینده نرخ رشد کشور صفر می شود.

وی تصریح کرد: البته با سیاستگذاری‌ها و جهت گیریهای مثبت تلاش می کنیم نرخ باروری به زیر یک و هشت دهم درصد کاهش نیابد و به یاری خدا نرخ صفر درصدی رشد جمعیت را تجربه نخواهیم کرد.

عادل آذر با اشاره به سرشماری عمومی نفوس ومسکن درسال ۹۰ و اشکار شدن برخی زوایای پنهان ترکیب جمعیتی، گفت: نرخ رشد جمعیتی کشور از سال ۸۵ تا ۹۰ از یک وشش دهم درصد به یک و سه دهم درصد رسیده که یک هشدار جدی است.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: بعد خانوار شهری  از چهارو دو دهم نفر به سه ونیم نفر درهرخانوار و درروستاها از چهار و هفت دهم نفر به سه و شش دهم نفر رسیده که نشانگر کاهش شدید است.

عادل آذر گفت : نرخ باروری درکشور به یک و هشت دهم درصد رسیده و جمعیت بالای ۶۵ سال کشور که جمیعت پیر اطلاق می شود به ۶ درصد رسیده و درافق سال ۹۵ به بالای ۱۰ درصد می رسد و کشور ما بر اساس استانداردهای جمعیتی دنیا در ترکیب کشورهای پیر قرار می گیرد.

وی با بیان  اینکه برخی استانها رشد صفر درصدی جمعیت را تجربه می کنند ، گفت : این امر بویژه دراستانهای شمالی نگران کننده است و بعد خانوار دراین استانها بشدت کاهش یافته و نرخ رشد جمعیت انها به کمتر از نیم درصد رسیده است.

عادل آذر گفت : همچنین برخی استانها مانند اردبیل که پیش از این مهاجر پذیر بودند ، متاسفانه مهاجرفرست شده اند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید