خبرهای کانادا

نرخ بالای زاد و ولد مهاجران کانادا و تاثیر آن بر مالیات دهندگان

birthrate

birthrate

ایرانتو: بر اساس یک مطالعه جدید، زنان مهاجر در کانادا به دلیل زاد و ولد بیشتر به خدمات و پشتیبانی بیشتری نیز نیازمند می باشند.

بر همین اساس مهاجران جدید زن تمایل بیشتری به بچه دار شدن نسبت به همتایان بومی خود دارند.

مطالعه دیگری که توسط  دو اقتصاددان انجام گرفته نشان می دهد که تعداد بچه های زنانی که پنج سال است به کانادا مهاجرت کردند در مقطع سنین دبستانی دو برابر زنان متولد کانادایی است.

آمار نشان می دهد ، زنانی که بیشترین زاد و ولد رو داشتند از کشورهای آفریقائی ، پاکستان و هند هستند و زنانی که کمترین زاد و ولد رو داشتند از کشورهای اروپایی، آمریکا و آسیای شرقی هستند.

این مساله برای کانادا و تصمیم گیری در مورد ارائه خدمات بسیار مهم است، بخصوص که ۴۵ درصد ساکنان ونکوور را مهاجران شرق و جنوب آسیا تشکیل می دهند.

تمامی این مطالعات در هدف کمک به دولت در خدمات رسانی در مناطق مختلف است. اگر چه خیلی از کانادایی ها بر این باورند که بچه های بیشتر به آینده اقتصاد کمک می کند، ولی داشتن بچه در کانادا هزینه زیادی برای خانواده ها و مالیات دهندگان دارد. در این هزینه ها هزینه بهداشت، یارانه دولتی و تحصیلات رایگان تا دبیرستان بیشتر چشمگیر است.

این آمار نشان می دهد که سالانه ۱۲۵ هزار زن مهاجر وارد کانادا می شوند که این تعداد از هر کشور دیگری بیشتر می باشد.

ظاهرا زنان خاورمیانه در بدو ورود بچه دار می شوند ولی پس از آن به همان تعداد طبیعی و عادی که در کانادا مرسوم می باشد ، بسنده می کنند.

زنان اروپایی از ترس هزینه های فرزند و ایجاد مانع از افزایش درآمد خانواده ، با بچه دار شدن مخالف هستند. چون در فرهنگ آنان هم زن باید منبع درآمد باشد و هم مرد، در صورتی که در خیلی از فرهنگ های دیگر مثل هندی ها و یا خاورمیانه ای ها ، زن زیاد تمایلی به کار و ایجاد درآمد در خانواده ندارد.

این آمار همچنین نشان میدهد که کمترین فرزند را زنان چینی و کره جنوبی دارند. ظاهرا مذهب نیز در این آمار تاثیر گذار بوده و زنان مسلمان و هندو بیشترین زاد و ولد را داشته اند.

همچنین گزارش شده است که کمترین زاد و ولد را نیز زنان بودایی داشته اند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید