هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

نامه یک اصفهانی به مردم ایران و جهان: ما این گونه نیستیم

سلام مردم ایران ، سلام مردم جهان

این روزها ، تصاویر و اخباری از اصفهان منتشر شده که برای اغلب ما اصفهانی ها ، باعث شرمساری است. از جمله حمله عده ای به مقبره دو ایران شناس خارجی که سال هاست در اصفهان دفن هستند و نیز خط و نشان برخی از نمایندگان اصفهان علیه رئیس جمهور که نوشته اند اگر فرای در ایران دفن شود، با عکس العمل شدید و کترل نشده مردم مواجه خواهید شد!
می بینید که حتی نمایندگان اصفهان نیز از مردم مایه گذاشته اند. اما بدانید که مردم اصفهان از نظر اینان ، تنها گروه کوچکی تندرو هستند که همواره کوشیده اند نام تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان را با افراطی گری هایشان به زشتی بکشند.

مردم ایران و مردم جهان!

به عنوان یک اصفهانی ، می خواهم با صدای بلند بگویم که مردم اصفهان، مردمی بافرهنگ هستند و رفتارهای خشونت بار و بی منطق گروهی کوچک – ولو آن که امکانات زیادی در اختیارشان باشد – ربطی به مردم اصیل این دیار کهن ندارد.

ما هنگامی که مرحوم فرای به اصفهان آمد به پاس ده ها سال خدمات وی به علم ایران شناسی در جهان ، او را با آغوش باز پذیرفتیم و اینک نیز که او دار فانی را وداع گفته ، دوست داریم به وصیت نامه اش عمل شود. به خدا ، ما باورمند و پایبند به فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی هستیم و از این که می بینیم عده ای این گونه می خواهند ما را بدنام کنند ، ناراحت می شویم و آرزو می کنیم صدای واقعی ما به گوش همگان برسد که اینان ، تصویر واقعی ما نیستند.

منبع عصر ایران

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید