هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

“مومنان ۷ سال بیشتر عمر می کنند”

رییس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی گفت: ۳۵۰ تحقیق و مطالعه در کشورهای غربی نشان می دهد که افراد دارای معنویت و با ایمان و اعتقادات دینی از افراد عادی سالم تر هستند وامید به زندگی در آنها هفت سال بیشتر از سایرین است.
 
به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، دکترعلیرضا مرندی در همایش سلامت معنوی که در دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است افزود: براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی سلامت معنوی به عنوان بعد چهارم سلامت مطرح است.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ سال پیش در سازمان جهانی پس از بحث های بسیار کارشناسی سلامت معنوی به عنوان بعد چهارم سلامت معرفی شد، ادامه داد: در آن زمان به دلیل بحث کمونیسم و تلاش شوروی برای جلوگیری از ورود مباحث معنوی تعریف درست و مشترکی برای این مقوله ثبت نشد، اما در نهایت تصمیم بر آن شد که سلامت معنوی به عنوان یک استراتژی در حوزه سلامت مطابق با شئونات هر کشوری قرار گیرد .

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید