خبرهای ایران

مولاوردی: خانواده‌ها نیازمند درآمد زنان هستند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: ایران تحت تاثیر شرایط مختلف اکنون در وضعیتی قرار گرفته که خانواده نیازمند درآمد زنان است.

به گزارش ایلنا، شهیندخت مولاوردی در افتتاحیه دومین همایش نقش زنان در توسعه پایدار گفت: توسعه انسانی بر مبنای قابلیت‌های انسانی و کارآمدسازی آن‌ها است. هدف نهایی توسعه بهبود کیفیت زندگی است و پیش‌نیاز توسعه مشارکت همه انسان‌ها است، توسعه پایدار زمانی می‌تواند موثر باشد که با یاری همه گروه‌ها و برای همه گروه‌ها صورت بگیرد.

وی ادامه داد: شاخص توانمندی جنسیتی از جمله شاخص‌هایی است که در مورد تحقق‌پذیری توسعه پایدار مورد نظر قرار می‌گیرد و مشارکت زنان در مشاغل مدیریتی، حرفه‌ای، تکنیکی و قدرت اقتصادی زنان از جمله موارد آن است.

معاون رئیس جمهور افزود: مشارکت حداکثری مردم یک جامعه اعم از زن و مرد در توسعه پایدار تنها با برچیده شدن تبعیض‌ها محقق می‌شود که برای آن ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و مهار شده باید دستخوش تحولات جدی شود.

مولاوردی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اکثر کشورهای اسلامی زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی برای تبدیل کارآفرینی به اشتغال پایدار آماده نیست که به این مسئله باید موانع کارآفرینی و اشتغال زنان را نیز افزود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید