خبرهای مهاجرت و تحصیل

مهاجرت، باعث کاهش دو زبانی ها شده است

bilingual

ایرانتو: تغییرات الگوی مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین دلایلی شناخته شده است که باعث شده تا تعداد کاناداییانی که به هر دو زبان رسمی کشور یعنی انگلیسی و فرانسه مسلط هستند روز به روز کاسته شده و هم اکنون به کمترین میزان خود طی ۵۰ سال گذشته نزول نماید.

بنا بر گزارش جدید اداره آمار کانادا، تعداد مردمی که خارج از کبک توانایی مکالمه به هر دو زبان رسمی را دارند تنها ۱۷،۵ درصد می باشد. اما در کبک (تنها استانی که در آن زبان فرانسه بیشترین رواج را دارد)، تعداد دو زبانه ها بسیار بیشتر است یعنی در حدود ۴۲ درصد جمعیت این استان قادر هستند تا زبان خود را به هریک از این دو زبان رسمی تغییر دهند.

در خارج از کبک، رشد میزان مهاجرت و همچنین تمایل بیشتر به زبان انگلیسی باعث شده تا از میزان دو زبانه ها کاهش یابد، جان پیر سرپرست آمار زبانی در اداره آمار کانادا ضمن اشاره به این موضوع افزود که آنچه در حال مشاهده هستیم این است که آنهایی که خواهان افزایش تعداد دو زبانه ها در خارج از کبک هستند چالش اصلی در این مسیر را افزایش ورود مهاجران می دانند.

سیستم مهاجرتی کانادا بر اینکه توانایی متقاضیان در زبان فرانسه و یا انگلیسی است، تاکید مساوی دارد و امتیاز مساوی برای سیستم مهاجرت تخصصی به این زبانها تعلق می گیرد و همینطور به افرادی که در هر دو زبان می توانند با مهارت مکالمه نمایند، امتیازی بیشتر تخصیص خواهد یافت. 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید