خبرهای مهاجرت و تحصیل

مهاجران، بازار مسکن در کانادا را رونق می دهند

houseprice
houseprice
ایرانتو: افزایش روز افزون مهاجرت به کانادا، نقش مهمی را در جلوگیری از سقوط بازار مسکن در این کشور ایفا می کند.

ورود مهاجران به کانادا، کمک بسیار ارزنده ای به بازار مسکن کانادا، که در حال حرکت به سوی افت قریب الوقوع است، خواهد نمود. این موضوع توسط بنژامین تال، سرپرست اقتصادی مرکز تجارت جهانی CIBC، بیان گردیده است. چنین موهبتی، از رکود اقتصادی بازار مسکن، که پیش بینی شده است بزودی در کانادا اتفاق می افتد، جلوگیری خواهد نمود.

تغییرات جمعیتی کانادا، بهبود بخش بازار مسکن

بنژامین تال همچنین بر این مسئله تاکید دارد که به غیر از مقوله مهاجرت، تغییرات جمعیتی در کانادا نیز ازعواملی است که طی یک دهه آینده در رشد اقتصادی در بازار مسکن کانادا نقش مثبتی را دارد.

جمعیت فراوان افراد مسن در کانادا، که برای گذران امورات معیشتی زندگی خود در روزهای آینده به فروش خانه های خود مبادرت می ورزند، باعث رکود در بازار مسکن می گردند.

در عین حال کارشناسان معتقدند که افراد گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال تشکیل دهنده اولین و بزرگترین گروه از خریداران خانه در کانادا خواهند بود.

به گزارش ایرانتو ، تال تصریح نمود که تداوم روند افزایش این گروه سنی، به تقویت بازار مسکن در کانادا کمک خواهد نمود. پس با توجه به گزارشات، قیمت خانه در کانادا نیز طی ده سال آینده روند رو به رشدی خواهد داشت.

افزایش مهاجران که مایل به خرید خانه هستند، افزایش تقاضا برای مسکن

تال با صراحت تمام اظهار داشت: با افزایش میزان مهاجرت به کانادا و همچنین تمایل مهاجران به صاحب خانه شدن، بازار مسکن در کانادا روزهای اوج خود را خواهد دید.

این حقیقت دارد که بخش بیشتری از صاحبین خانه را مهاجرین تشکیل داده اند. در مورد آنهایی که بمدت ده سال در اینجا زندگی کرده اند میزان صاحب خانگی عددی به وسعت ۷۰ درصد از کل است.

و در مورد کسانی که طی ۳ سال گذشته در کانادا بوده اند سهم صاحب خانگی مهاجران ۳۰ درصد است.

بنابراین نتیجه گزارشات بیان می دارد که با افزایش میزان مهاجرت به کانادا، درخواست خرید خانه در کانادا رکورد های جدیدی را ثبت خواهد نمود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید