خبرهای ایران

منتظر دستور پرواز ایران- آمریکا هستیم

قانون : معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه از سال گذشته آمادگی تکنیکی و فنی انجام پرواز ایران-آمریکا را داریم، گفت: در مباحث سیاسی هنوز چیزی درباره برقراری این پرواز به ما اعلام نشده است. به گزارش تسنیم، حمید حبیبی، افزود: به لحاظ تکنیکی و فنی هم شرکت‌های هواپیمایی داخلی و هم برخی هواپیما‌ها آماده برقراری پرواز ایران- آمریکا هستند، اما برای عملیاتی شدن این برنامه تصمیم گیری برعهده ما نیست. وی تصریح کرد: به لحاظ تکنیکی و فنی از سال گذشته همچنان آمادگی انجام این پرواز را داریم، اما در مباحث سیاسی هنوز چیزی به ما اعلام نشده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آبان ماه سال گذشته با بیان اینکه بسترهای برقراری پرواز ایران-آمریکا فراهم شد، گفته بود: بخش عمده برقراری این پرواز مربوط به مسائل سیاسی است و به همین منظور منتظر علائمی از سوی مسئولان سیاسی هستیم تا این پرواز را عملیاتی کنیم.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید