خبرهای کانادا

مقامات رسمی فدرال، استفاده از کارگر موقت خارجی در بخش خدمات غذایی را ممنوع کردند

axnews2

ایرانتو: مک دونالد، تیم هورتونز و تمامی صاحبان مشاغل در بخش خدمات غذایی کانادا، دیگر حق بهره برداری از برنامه جدال انگیز نیروی کار موقت فدرال را ندارند. این اطلاعیه در روز سه شنبه توسط وزیر کار، جیسون کنی صادر گردید.

در طی چند هفته گذشته اخباری منتشر شد حاکی از آنکه صاحبان رستورانها اقدام به اخراج کارگران خود و جایگزینی آنها با کارگران خارجی تحت برنامه مهاجرتی نیروی موقت خارجی کرده اند.

چنین اخبار و رویدادهایی در این مدت باعث شرمساری سیاسی جیسون کنی و همکاران محافظه کار وی گردیده است.

در یکی از این موارد در استان ساسکاچوان، کارگران سابق Pizzeria ، گفتند که کارفرما تمامی پرسنل رستوران را اخراج کرده و بجایشان کارگران خارجی استخدام نموده است.

برخی از زنان پیشخدمت که در حدود دهها سال در این شغل فعالیت داشته و اکنون اخراج شده اند در برنامه های خبری تلویزیون ظاهر شده و به تلخی از چنین برنامه ای گلایه نموده و گریستند.

فدراسیون مشاغل ساسکاچوان و فدراسیون کانادایی مشاغل مستقل، پیشنهاد کرده اند که تغییر در برنامه نیروی دائم کار می تواند به اصلاح برنامه نیروی کار موقت کمک مطلوبی نماید.

جیسون کنی گفت که دولت هم اکنون در حال توسعه برنامه نیروی موقت کار است تا این کارگران بتوانند اقامت دائم دریافت نمایند ولی این را هم اضافه کرد که برخی از این کارگران خود مایل به ماندن در کانادا نمی باشند.

 
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید