خبرهای مهاجرت و تحصیل

مقامات رسمی، حفره های برنامه نیروی موقت کار خارجی را برطرف می سازند

ftsw
ftsw

ایرانتو: قرار است که دولت فدرال قوانین و ضوابطی را به اجرا بگذارد که بر طبق آن بتواند هر گونه سوء استفاده ای از برنامه نیروی موقت کار خارجی را قویا ارزیابی و دنبال نماید.

این برنامه به شرکتها اجازه داده است تا فقط در صورتیکه نیروی کار کانادایی در دسترس نباشد از نیروی کار موقت خارجی استفاده کنند ولی منتقدین می گویند معمولا استفاده از این برنامه برای کمتر حقوق دادن به کارگران انجام می گیرد.

بنابر تغییرات پیشنهاد شده، کارفرمایان باید اثبات نمایند که تلاش واقعی و واضحی انجام داده اند تا قبل از بکارگیری نیروی کار موقت خارجی، نیروی کار کانادایی بیابند و آموزش داده و استخدام نمایند.

کارفرمایانی که مجوز استفاده از کارگر موقت خارجی دارند ضمنا باید برنامه مشخصی ارائه نمایند که نشان دهد قرار است مشاغل مزبور در آینده توسط کاناداییان اداره گردد.

این برنامه پس از آنکه رویال بانک نیروی های مورد نیاز خود را از طریق استخدام از خارج از کانادا تامین نمود ، مورد توجه منتقدین قرار گرفته است.

رویال بانک برای برخی سرویسهای تکنولوژیکی خود با آی گیت قرارداد بست که پس از آن تعدادی نیروی کار چینی جایگزین کاناداییان در برخی موقعیتهای شغلی بانک شدند.

رییس کل بانک رویال کانادا، گورد نیکسون عذرخواهی نمود و گفت که مدیریت بانک در حال بررسی مجدد قرارداد با تامین کنندگان خود می باشد تا اینکه آینده شغلی کانادا و تمایلات بانک یعنی داشتن بیزنسی موفق که مورد حمایت شهروندان است ، در این قرارداد لحاظ گردد.

مدیر آی گیت از سوی دیگر اظهار داشت که عملیات استخدامی انجام شده توسط ما بطور کامل منطبق با کلیه قوانین کانادا بوده است.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید