خبرهای کانادا

معامله با ایران محافظه کاران کانادایی طرفدار اسرائیل را در موقعیت دشواری قرار می دهد

webpro

ایرانتو: در حالیکه متحدان کانادا معامله خود بر سر مشکل اتمی اشان با ایران را تکمیل کرده اند، کانادا تصمیم گرفته از سوار شدن به این اتوبوس خودداری نماید. در پی این معامله ایالات متحده، اتحایه اروپا و سازمان ملل تمام تحریمهای اقتصادی خود را لغو خواهند کرد اما کانادا، حداقل برای مدتی، برنامه ای برای لغو تحریم های یکجانبه خود ندارد. در کانادا وقتی به موضوع ایران می رسیم، استفان هارپر نخست وزیر کشور از مدتها پیش موضع خود را مشخص کرده است: او از منتقدان شدید رژیم ایران بوده، نسبت به اخطارهای اسرائیل همدلی نشان داده، و در مورد معامله اتمی هم مشکوک می باشد. طبعا این دولت به سرعت تغییر موضع نداده و به حمایت از این معامله نخواهد پرداخت، البته از انتقاد علنی از آن هم خودداری خواهد نمود چرا که نمی خواهد دوستان خود در واشنگتن، لندن یا پاریس آزرده نماید. از همین رو نیکولسون وزیر روابط خارجی در بیانیه ای که منتشر کرد از تلاشهای مذاکره کنندگان قدردانی کرد و البته تذکر داد که ایران را براساس کنشهایش داوری خواهد شد و نه قولهایش.
البته موضع کانادا تاثیر عملی چندان نخواهد داشت. اما این بیانیه اکراه کانادا نسبت به پذیرش همه جانبه معامله با ایران را به روشنی نشان می دهد. هواداری از اسرائیل، سیاست داخلی و ظن نسبت به عملی بودن این موافقنامه همگی اکراه کانادا را تقویت می کند، اما نگرانی از اینکه برداشتن تحریمها نهایتا به استحکام موضع ایران در خاورمیانه خواهد انجامید هم عامل مهمی شمره می شود.
با این همه باید گفت آقای هارپر اکنون در موقعیت خطیری مابین متحدان خود قرار گرفته است. ایالات متحده، مهمترین متحد کانادا، این معامله را می خواهد، اما هارپر خود را یک حامی جدی اسرائیل می داند و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم قاطعانه به مخالفت با این معامله برخاسته است. جامعه یهودیان کانادا هم نگرانی های خود را دارد. “مرکز روابط اسرائیل و یهود” از احتیاط دولت محافظه کار کانادا نسبت به برداشتن تحریمها قدردانی کرده است. آنها معتقدند ایران می بایستی نه تنها بازرسی های غیر محدود را بپذیرد، بلکه باید از حمایت گروههایی مانند حزب الله و حماس هم دست کشیده و از دخالت در کشورهایی مانند سوریه و یمن خودداری نماید.
دولت هارپر در بسیاری از این خواسته ها با این گروه همراه است. او ایران را مهمترین تهدید برای امنیت جهانی می داند. هارپر اخیرا دوباره نگرانی خود را در باره دستیابی ایران به سلاحهای اتمی ابراز نموده و تاکید کرده که “به نظر نمی رسد که ما در آینده نزدیک سفارت خود در تهران را بازگشایی نماییم”. باید دانست آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئولیت تایید فعالیتهای اتمی ایران را بر عهده داشته، و کانادا هم نفوذ قابل توجهی در این آژانس دارد و اگر هارپر بخواهد که روند فعلی را تغییر دهد از ابزار مهمی برخوارد می باشد. و البته از سوی اگر این معامله به مرحله اجرا برسد و طرفها به آن پای بند بمانند، تحریمهای کانادا به تنهایی از تاثیر چندانی برخواردار نخواهد بود. رویهمرفته به نظر می رسد که تا آینده قابل پیش بینی دولت هارپر به همین بیانیه اکتفا نموده و همچنان از سوار شدن به این اتوبوس خودداری نماید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید