خبرهای مهاجرت و تحصیل

معافیت های جدید فارغ التحصیل های گروه پزشکی

li-doctor

li-doctorایرانتو: پرستاران و پزشکانی که در مناطق روستائی کار کنند ، بخشی از وام دانشجوئی آنها بخشیده خواهد شد.

دولت فدرال روز جمعه ، برنامه ای که بر اساس آن وام دانشجوئی فارغ التحصیلان گروه پزشکی که در برنامه بودجه سال ۲۰۱۱ پیش بینی شده بود را ، اعلام کرد.

بر اساس اعلام دولت فدرال ، این برنامه از بهار سال ۲۰۱۳ اجرا خواهد گردید.

بنا به گزارش ایرانتو ، حداکثر وام بخشیده شده جهت پزشکان سالانه ۸ هزار دلار و جهت پرستاران ۴ هزار دلار است که در یک برنامه ۵ ساله پیش بینی گردیده است و برای پزشکان ۴۰ هزار و برای پرستاران ۲۰ هزار دلار معافیت بازپرداخت وام دانشجوئی درنظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام دولت فدرال ، این برنامه تنها جهت مناطقی که حداکثر ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند ، قابل اجرا می باشد و خدمات بهداشتی ارائه شده توسط این گروه ، می بایستی شامل حال بومیان کانادا نیز گردد.

سال گذشته ، زمانی که این برنامه برای اولین بار اعلام گردید ، انتقاداتی را متوجه آن نمودند. بر اساس اعلام نظر کارشناسان مربوطه ، این برنامه امکان تسهیل و برطرف کردن دائمی مشکلات حاصل از کمبود کادر پزشکی را ، نداشته و اعمال این برنامه ، بطور موقت مشکلات مربوطه را برطرف می نماید.

بر اساس نظر یکی از اساتید رشته پرستاری دانشگاه بریتیش کلمبیا ، در صورتی که این گروه ، در مناطق یاد شده مشغول کار شوند ، این خطر وجود دارد که بدلیل تجربه پایین و همچنین کمبود امکانات موجود در این مناطق ، به مشکلات پیش رو فائق نشوند.

بکارگیری پرستاران تازه فارغ التحصیل در این مناطق که از پشتیبانی سازمانها و بخش های مدیریتی بطور کامل برخوردار نمی باشند ، خطرناک می باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید