خبرهای کانادا

مشکل بیکاری جوانان کانادایی

ایرانتو: آژانس “آمار کانادا” این هفته گزارشی تحت عنوان “شاخصهای آموزش در کانادا” را منتشر کرده  که از آماری درباره تعداد دانشجویان خارجی در کانادا تا سطح درآمد معلمین مدارس را در بردارد.

اما آنچه در این گزارش توجه جلب کرده آمار ارائه شده در باره “نیت” های کانادایی است: یعنی افرادی که مشغول به تحصیل، کار و همچنین آموزش حرفه ای نیستند.

  تحلیل آمار این دسته از بیکاران آنچنان که به نظر می رسد هم آسان نیست. مثلا برای این سوال که چرامردم “نیت” می شوند پاسخ های متعددی قابل ارائه است. آنها ممکن است مبالغ متنابهی پول و سرمایه را به ارث برده باشند ، با بیماری دست به گریبان باشند، یا به منظور مراقبت از فرزندان یا اولیا خود مجبور به اقامت در منزل باشند. اما از دیدگاه اقتصادی مهمترین احتمال این است که آنها از یافتن شغلی مناسب ناامید شده و انگیزه خود را برای ادامه تحصیل یا کسب مهارتهای فنی هم از دست داده باشند.

  بنابر آمار گزارش مذکور ۱۳،۳ درصد از جمعیت گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله کانادا “نیت” هستند، درصدی که از میانگین ۱۵،۸ درصدی کشورهای عضو گروه OECD کمی پایین تر است. مقایسه دیگر آمار مربوط به اشتغال یا تحصیل این گروه سنی با دیگر کشورها هم حکایت از موقعیت نسبتا بهتر کانادا می کند. اما با دقت در جزییات می توان فهمید که تفاوتهایی بین مردان و زنان این گروه سنی وجود دارد که نباید از آن صرف نظر کرد.

  این واقعیت که رویهمرفته زنان، به منظور نگهداری از فرزندانشان، بیشتر از مردان در خانه می مانند در این آمار هم آشکار شده و درحالیکه ۹،۱ درصد از آنان در زمره “نیت” ها شمرده می شوند این نسبت برای مردان ۶ درصد است. البته آمار فوق برای کشورهای OECD به ترتیب ۱۲،۵ درصد و ۶،۲ درصد می باشد.

 اما در مقابل نسبت مردان جوان بیکار در مقایسه با زنان بسیار بیشتر است. ۷،۱ درصد از مردان گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله به دنبال کار می گردند( که تقریبا با میانگین کشورهای OECD برابر است)، در حالیکه تنها ۴،۴ درصد زنان در این گروه سنی بیکارند ( ۱،۳ درصد کمتر از میانگین کشورهای OECD ).

  همچنین نسبت مردانی که در حال تحصیل اند هم کمتر از زنان است: ۴۱،۵ درصد در مقابل ۴۵،۹ درصد. البته این شکاف در کشورهای OECD هم دیده می شود اما به شدت کانادا نیست.

  از این مقایسه می توان نتیجه گیری کرد که در زمینه اشتغال جوانان ، کانادا آشکارا در موقعیت بهتری قرار دارد. اما همچنین می شود گفت که زنان جوان کانادایی، اگر خودشان بخواهند، راحت تر از مردان کار پیدا می کنند و یا به تحصیل خود ادامه می دهند.

 درست است که این آمار مربوط به دو سال پیش است و این احتمال که شکافهای موجود در موقعیت زنان و مردان جوان کانادایی کمی پر شده باشد وجود دارد اما همین امر که این شکاف در دیگر کشورهای پیشرفته بزرگتر از کاناداست واقعیتی قابل توجه می باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید