هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان/ کیانوش رستمی نایب قهرمان جهان شد

وزنه بردار دسته ۸۵ کیلوگرم ایران با ثبت رکورد۳۸۷کیلوگرم در مجموع دو حرکت بر روی سکو دوم جهان ایستاد.   در ادامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان که به میزبانی هیوستون آمریکا در حال برگزاری است، وزنه برداران دسته ۸۵ کیلوگرم رقابت خود را آغاز کردند و کیانوش رستمی برای ایران در مسابقات وزنه زد که در حرکت یک ضرب رکورد ۱۷۳ کیلوگرم را به ثبت رساند و مدال برنزرا کسب کرد. او در دوضرب با رکورد ۲۱۴ کیلوگرم مدال نقره گرفت و با رکورد مجموع۳۸۷ کیلوگرم عنوان نایب قهرمانی جهان را بدست آورد.   حرکت یک ضرب   رستمی در حالی رقابت خود را آغاز کرد که انتظارها از او برای جبران ناکامی سه وزنه بردار ایران ، زیاد بود. او در اولین حرکت پشت وزنه ۱۷۳ کیلوگرم قرار گرفت که آن را بالای سر برد. برای دومین حرکت باید ۱۷۸ کیلوگرم را مهار می کرد و این در حالی بود که وزنه بردار چینی نیز همین وزنه را برای دومین حرکت انتخاب کرده بود که هر دو در مهار این وزنه ناموفق عمل کردند. این دو وزنه بردار پابه پای هم پیش می رفتند.   برای مرتبه سوم وزنه بردار چین ۱۷۸ را به ثبت رساند و مدال طلا گرفت اما کیانوش رستمی آن را انداخت و به نشان برنز رسید. تائو تیان وزنه بردار چینی(قهرمان بازی های آسیایی) در اولین حرکت خود ۱۷۳ کیلوگرم را مهار کرد.   آپتی آیوخادوف روس در نخستین حرکت ۱۶۸ را زد. برای مرتبه دوم که بر روی تخته آمد ۱۷۲ کیلوگرم را انداخت .۱۷۳ کیلوگرم را نیز نتوانست مهار کند. اما ارتیم اوکولف دیگر وزنه بردار روس وزنه های ۱۶۸ و ۱۷۴ و ۱۷۶ کیلوگرم را با موفقیت ثبت کرد و مدال نقره یک ضرب را از آن خود کرد.   حرکت دوضرب   رستمی پس از اینکه نتوانست در یک ضرب در جدال با وزنه بردار چینی پیروز شود باید در دوضرب هر چه در توان داشت را به نمایش می گذاشت تا سومین مدال طلا جهانی اش را نیز بدست آورد. او کار خود را در دوضرب با ۲۱۴ کیلو گرم آغاز کرد و توانست آن را بالای سر ببرد. در حرکت دوم سعی کرد رکورد دو ضرب جهان یعنی ۲۱۸ کیلوگرم را تکرار کند اما ناموفق بود. برای حرکت سوم پشت وزنه ۲۱۹ کیلوگرم قرار گرفت که یک کیلوگرم از رکورد دوضرب جهان بیشتر بود اما آن را هم اندخت و در نهایت با رکورد ۳۸۷ کیلوگرم در مجموع دو حرکت نایب قهرمان جهان شد.   آرتیم اوکولف که در یک ضرب مدال نقره را کسب کرد، کار خود را در دوضرب با مهار ۲۰۵ کیلوگرم آغاز کرد. اولولف روس در حرکت دوم ۲۱۱ کیلوگرم را بالای سر برد و برای حرکت سوم پشت وزنه ۲۱۵ کیلوگرم قرار گرفت و به سختی توانست آن را مهار کند. او در مجموع دو حرکت ۳۹۱ کیلوگرم را ثبت کرد.   آپتی آیوخادوف نیز مانند هموطن خود در ابتدا ۲۰۵ کیلوگرم را بالای سر برد.آیوخادوف برای حرکت دوم رکورد ۲۱۲ کیلوگرم را با موفقیت ثبت کرد. او در حرکت سوم ۲۱۵ کیلوگرم را انداخت و در مجموع ۳۸۰ کیلوگرم را به ثبت رساند.   تابلو نتایج دسته ۸۵ کیلوگرم   1-آرتیم اوکولف از روسیه با رکورد ۱۷۶ کیلوگرم یک ضرب،۲۱۵ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۹۱ کیلوگرم(۲ مدال طلا دوضرب و مجموع و نقره یک ضرب)   2-کیانوش رستمی از ایران با رکورد ۱۷۳ کیلوگرم یک ضرب،۲۱۴ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۸۷ کیلوگرم(۲ مدال نقره دوضرب و مجموع و برنز یک ضرب)   3-آپتی آیوخادوف از روسیه با رکورد ۱۶۸ کیلوگرم یک ضرب،۲۱۲ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۸۰ کیلوگرم(۲ مدال برنزدوضرب و مجموع)   -تائو تیان از چین با رکورد ۱۷۸ کیلوگرم در یک ضرب(مدال طلا)

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید