مقالات و تحلیل ها

مزایای سهام با قابلیت رشد و پرداخت سود سهام

iranto

iranto

برای سرمایه گذاران محتاط که به دنبال ریسک و خطر زیاد نیستند، و از طرف دیگر میخواهند به جای اینکه مدیران سرمایه گذاری پول آنها را مدیریت کنند، خودشان روی حساب سرمایه گذاریشان کنترل داشته باشند، سرمایه گذاری در سهامی که سود سهام پرداخت میکنند اهمیت بسیار زیاد دارد.

اگر ارزش این سهام رشد هم داشته باشد، باز هم بهتر! برای خوانندگانی که با مفاهیم سود سهام و رشد سهم آشنا نیستند یا کمتر آشنایی دارند مثالی را به زبان خیلی ساده بیان میکنم.

در تاریخ این نوشتار، هر سهم عادی کمپانی ۱،  ۲۱.۳۳ دلار قیمت دارد. کمپانی ۱، بابت هر سهم عادی، به دارنده آن، در سال ۸۴ سنت سود پرداخت میکند. پس سود سهام در این تاریخ و برای دوره مالی، ۳.۹۰% است. پس اگر شما ۵۰۰ سهم کمپانی ۱ را به مبلغ کل ۱۰،۶۶۵ دلار خریداری کنید، میدانید که روی هر سهم ۸۴ سنت سود میگیرد یا به عبارتی روی ۵۰۰ سهم، حدود ۴۲۰ دلار. از طرف دیگر، طبق تحلیلهای مختلف، ارزش هر سهم قابلیت دارد که طی ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه  از ۲۱.۳۳ دلار تا ۲۵.۳۴ دلار افزایش یابد. یعنی رشدی معادل ۱۸%، یا به عبارتی سودی معادل ۱،۹۱۹ دلار روی ۱۰،۶۶۵ دلار اولیه. بنابرین اگر این رشد تحقق پیدا کند، صاحب سرمایه ۱۰،۶۶۵ دلاری که ۵۰۰ سهم را خریداری کرده است، ۴۲۰ دلار سود سهام دریافت کرده و ۱،۹۱۹ دلار هم سرمایه اولیه اش رشد کرده است یعنی در کل، ۲۳۳۹ دلار سود که میشود ۲۱.۹% سود روی سرمایه اولیه. ( فرض ساده شده است و حالت هایی مانند سرمایه گذاری مجدد سود سهام در نظر گرفته نشده است ).

از فاکتورهای بسیار مهم در انتخاب کمپانی ها که سود سهام پرداخت میکنند و قابلیت رشد هم دارند، بررسی و تحلیل شاخص مالی “(قیمت به درآمد ) به (رشد مورد انتظار )” یا شاخص PEG  میباشد. هر چه این شاخص به صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده کم بودن و ارزان بودن نسبی ارزش سهم میباشد و یکی از فاکتورهای تایید کننده پتانسیل رشد سهام است.

البته تجزیه و تحلیل قابلیت سرمایه گذاری در سهام کمپانی ها فرایندی است بسیار کارشناسی که حیطه گسترده ای را از تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکتها، تا شناخت محصولات و بازار آنها و تا شناسایی تیم مدیریت آن کمپانی ها را شامل میشود.

حتی یک سرمایه گذار غیر حرفه ای نیز باید به صورت سیستماتیک کمپانی های مورد نظر را شناسایی و بررسی کند تا انتخاب بهتری را با ضریب خطای کمتر داشته باشد.

برای مثال، من برای خودم، پس از بررسی صدها شرکت از منابع مختلف، لیست کمپانی های مورد نظر را تقریبا به شکل زیر خلاصه میکنم. البته جزییات لیست اصلی از لیست نمونه زیر بیشتر است، اما به هر حال لیست زیر برای سرمایه گذاران مبتدی میتواند الهام بخش و مفید باشد. لیست زیر ارقام و اعداد واقعی ۵ شرکت هستند که البته بدون ذکر نام آنها در این نوشتار.  نکته بسیار مهم دیگر این است که این شرکتها در رده شرکتهای چند یک دلاری یا چند سنتی که تازه وارد بازار سهام میشوند نیستند.

برای من مهم است که حضور این شرکتها در بازار سهام بیش از ۵ سال باشد و بسیار اهمیت دارد که این شرکتها، توانسته اند بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ را پشت سر بگذارند. نکته مهم دیگر، این است که تعداد زیادی از کارشناسان دیگر نیز چراغ سبز را به خریداری این سهام داده اند. این دو شرط، در کنار فاکتورهای مالی و مدیریتی دیگر، به صورت مجموع، ضریب ریسک سرمایه گذاری و خطا را بسیار پایین می آورد.              

کمپانی ۱:      قیمت هر سهم: ۲۱.۳۳ دلار،   سود هر سهم: ۸۴ سنت،    درصد سود هر سهم: ۳.۹۰ %،      نسبت P/E  “قیمت به درآمد” : ۹.۷۹ ،     نسبت PEG  “قیمت به درآمد” به “رشد مورد انتظار”: ۰.۸۵    قیمت مورد انتظار برای هر سهم طی ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه از تاریخ فعلی : ۲۵.۳۴ دلار ،     انتظار رشد قیمت سهم طی ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه از تاریخ فعلی :  ۱۸.۵%.

کمپانی  ۲ :    قیمت هر سهم: ۷.۹۴  دلار،   سود هر سهم: ۶۵  سنت،    درصد سود هر سهم: ۸.۲%،      نسبت P/E  “قیمت به درآمد” : ۷.۳۰ ،     نسبت PEG  “قیمت به درآمد” به “رشد مورد انتظار”: ۰.۲۱،    قیمت مورد انتظار برای هر سهم طی ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه از تاریخ فعلی : ۲۴.۹۳ دلار ،     انتظار رشد قیمت سهم طی ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه از تاریخ فعلی : ۲۱۲% .

کمپانی ۳ :   قیمت هر سهم: ۳.۱۷ دلار،   سود هر سهم: ۲۴ سنت،    درصد سود هر سهم: ۷.۶%،     نسبت P/E  “قیمت به درآمد” : ۴.۵۳ ،     نسبت PEG  “قیمت به درآمد” به “رشد مورد انتظار”: ۰.۳۶،     قیمت مورد انتظار برای هر سهم طی ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه از تاریخ فعلی : ۶.۳۹ دلار ،     انتظار رشد قیمت سهم طی ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه از تاریخ فعلی : ۱۰۱%.

کمپانی ۴ :  قیمت هر سهم:  ۱۰.۲۷ دلار،   سود هر سهم: ۷۲ سنت،    درصد سود هر سهم: ۷%،     نسبت P/E  “قیمت به درآمد” : ۹.۴۳ ،     نسبت PEG  “قیمت به درآمد” به “رشد مورد انتظار”: ۰.۴۰ ،     قیمت مورد انتظار برای هر سهم طی ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه از تاریخ فعلی :  ۱۸.۷۲ دلار ،     انتظار رشد قیمت سهم طی ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه از تاریخ فعلی : ۸۲% .

کمپانی ۵ :  قیمت هر سهم:  ۸.۰۴ دلار،   سود هر سهم:  ۶۱ سنت،    درصد سود هر سهم: ۷.۶۰%،     نسبت P/E  “قیمت به درآمد” : ۷.۳۴ ،     نسبت PEG  “قیمت به درآمد” به “رشد مورد انتظار”: ۰.۵۰،     قیمت مورد انتظار برای هر سهم طی ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه از تاریخ فعلی :  ۱۲.۴۰ دلار ،     انتظار رشد قیمت سهم طی ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه از تاریخ فعلی : ۵۵% .

(اطلاعات و آمار به تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۱۱)
(منبع آمار: یاهو فاینانس)

از زمان خرید هر سهم، بر حسب صلاحدید به مقدار مناسب حد ضرر تعریف کنید ( Stop  Loss  ) تا در شرایط خیلی وخیم، کل سرمایه شما از بین نرود. این حد ضرر بر حسب سن، برای افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، سطح درآمد، ثروت، دانش سرمایه گذاری،  ذائقه سرمایه گذاری و شرایط دیگر مختلف است. معمول است که سرمایه گذاران حد ضرر را بین ۱۵% تا ۳۰% تعریف کنند، اما این یک قانون کلی نیست و برای هر کس متفاوت است. 

تخمین ها و انتظارات به صورت مداوم تغییر میکنند و هیچ یک از انتظارات، تخمین ها و پیش بینی ها گارانتی و تضمین شده نیستند. توجه داشته باشید که در مقایسه با سبدهای سرمایه گذاری که به دست مدیران سرمایه گذاری کنترل و مدیریت میشوند و تحت کنترل ما نیستند، و از طرف دیگر ریسک کمتری دارند، سرمایه گذاری در سهام میتواند توسط ما ، در حساب سرمایه گذاری که تحت کنترل ما است و در حساب سرمایه گذاری بانکی خود ما انجام شود.

اما اگر چه، مقدار سود میتواند به مراتب بیش از سود سبدهای سرمایه گذاری باشد، اما باید آمادگی پذیرش زیان به مراتب بالاتری را هم داشته باشیم. بنابرین، تخصیص منابع مالی، و متنوع کردن سرمایه در ابزارهای مختلف مالی، از جمله، طلا، نقره، سبد سرمایه گذاری، سهام، زمین و مسکن، و غیره باید یک اصل فکری در استراتژی سرمایه گذاری ما باشد. حتی، اگر چه، طلا و نقره به عنوان دو کلی با ارزش همواره مورد توجه هستند، اما میتوانند شامل نوسان قیمت شدید باشند. بنابرین، هیچ وقت تمام تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید.

شاهین گلستانی
فوق لیسانس اقتصاد، کارشناس سرمایه گذاری و بیمه  

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید