خبرهای ایران

مرتضوی عامل کهریزک، قتل زهرا کاظمی، تعطیل فله ای مطبوعات و خفقان است

روابط عمومی جبهه مشارکت در پاسخ به برخی اظهارات سعید مرتضوی در مصاحبه با نشریه پنجره پیرامون این حزب و مجلس ششم، جوابیه ای نوشته است که نسخه ای از آن در اختیار کلمه نیز قرار گرفت.

بخشهایی از این جوابیه :

* دشمنی آشکاروپنهان آقای مرتضوی با تمامی جریان اصلاحات و بخصوص جبهه مشارکت ریشه در سالهایی دارد که ایشان ماموریت زمین گیر کردن اصلاحات را به عهده گرفته بود وشکست خورد. وی جهت جلب اعتماد و نفوذ در ارکان نظام حاضر به هر کاری بود و البته چه عیب بر ایشان که بخواهد با تیغ تیز ناداوری و قانون شکنی خود ، گردن نازک اعضا و هواداران جبهه مشارکت را ببرد. وی و حامیان پرشمارش در سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، در طول این زمان نه فقط به همه اسناد رسمی حزب دسترسی داشتند بلکه با انواع ترفندها از جمله تهدید و تطمیع به دنبال پرونده سازیهای دروغین برای اعضا و هواداران و سازمان حزب بودند.

* در طول هشت سال گذشته بنا به اطلاع موثق، همه دست اندرکاران دولت نهم و دهم و مجالس هفتم و هشتم با تمام قوا در تمامی پرونده ها و مدارک و اسناد دولت هفتم و هشتم و مجلس ششم غور کردند و تمام وزارتخانه ها و ادارات را به امید یافتن یک سند تخلف شخم زدند اما دریغ از یک برگ تا بتوانند آن را در هر کوی و برزن بر سر نیزه کنند و کامروا شوند. راستی هیچکس گمان می کند این جماعتی که اینچنین بی پروا و خدا نترس انواع اتهامات بی پایه و افترائات را به دروغ به اصلاح طلبان و سران آنها نسبت می دهند اگر کوچکترین مدرک محکمه پسندی دال بر فساد و تخلف از آنها داشتند از افشای آن خودداری می کردند؟

*  آنچه در مجلس ششم گذشت نه در پستوهای تاریک و مخفی و نه در لابی های قدرت بود. همه چیز شفاف و علنی بود حتی ضعف ها و اشتباهات محتمل آن دوره بر هیچکس پوشیده نماند. از جمله اقدامات درخشان مجلس ششم شناخت و آشکار سازی روحیه و ماهیت و عملکرد آقای مرتضوی بود و همین است که امروز مجلس ششم و نمایندگان اصلاح طلب آن آماج کینه توزی ایشان و امثال ایشان قرار می گیرد. آقای مرتضوی بخوبی می دانند که اتهام اصلی ایشان در پیشگاه مردم نه بخشش مالی بی حساب و کتاب و مرهون کردن نمایندگان و مسئولان است و نه حراج بیت المال و خاصه خرجی آن و نه تقویت مالی جناحهای افراطی، بلکه اتهام اصلی ایشان ماجرای دردناک خانم زهرا کاظمی و فاجعه کهریزک و حبس و محرومیت صدها آزادیخواه و بستن فله ای مطبوعات و ایجاد فضای خفقان است. اتهام ایشان انحراف مسیر انقلاب اسلامی از آزادیخواهی و حاکمیت رأی مردم است.

* ما از همه دست اندرکاران امور قضایی و مجلس شورای اسلامی و نیز از آقای مرتضوی می خواهیم تمام اسناد و مدارک و از جمله زونکن مورد ادعای ایشان در مجلس ششم را سریعا و کامل منتشر کنند تا عیار ادعاهای ایشان مشخص شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید