خبرهای کانادا

مدیریت ثروت نفت: آیا کانادا باید بیشتر نروژی شود؟

nordic-currencies

nordic-currencies

ایرانتو: گزارش تازه منتشر شده “مرکز کانادایی برای سیاستهای جانشین” توصیه هایی برای کانادا در مورد مدیریت ثروت
نفتی اش دارد: بیشتر از نروژ پیروی کن!

این گزارش از دولت فدرال و دولتهای استانی می خواهد که بیشتر در توسعه منابع ، تقسیم این ثروت و کاهش تاثیرات محیط زیستی آن مداخله کنند. به اعتقاد بروس کامپبل مدیر اجرایی این گروه ، در نروژ از ابتدای کشف منابع نفتی این توافق وجود داشت که دولت می بایست در صندلی راننده بنشیند. اما در کانادا قضیه به عکس بوده و این سرمایه های خصوصی داخلی و خارجی بودند که این صنعت را کنترل می کرده اند. با این وجود دولت پتر لوگهید در آلبرتا در دهه ی جاری نقش فعالتری در این صنعت داشته و در راه اندازی صنعت پتروشیمی این استان نقش بازی کرده است.

البته این گزارش تفاوتهای بین دو کشور از جمله سیستم فدرال کانادا و تفاوتش با نروژ را می پذیرد، با این همه کامپبل تاکید می کند که کانادا می تواند از تجربه ی نروژ ، که دولت هشتاد درصد از تولید و نود و پنج درصد از درآمد خالص بخش نفت خام را کنترل می کند درسهای زیادی بیاموزد.

بزرگترین تفاوت بین نروژ و آلبرتا ، در سهمی از درآمد نفتی است که در صندوقهای پس انداز ذخیره می شود. صندوق بازنشستگی دولتی نروژ که در سال ۱۹۹۰ برپا شد اکنون سرمایه اش به ۶۶۴ میلیارد دلار بالغ شده گردیده است. در حالیکه صندوق ذخیره میراث آلبرتا که در سال ۱۹۷۶ ایجاد شده بیش از ۱۶ میلیارد دلار سرمایه در اختیار ندارد. این گزارش پیشنهاد می کند که دولت فدرال یک صندوق ذخیره جدید تاسیس کرده که بخشی از درآمدهای مالیاتهای ناشی از نفت در آن پس انداز گردد. کامپبل معتقد است می توان این منابع را مانند نروژ برای توسعه زیربناها و برنامه های اجتماعی استفاده کرد.

از سوی دیگر نروژ پیش از کشف نفت ، نرخ مالیاتی خیلی بالایی داشته، و بر خلاف آلبرتا، پس از آن هم این نرخ را حفظ کرده است. در حالیکه نرخ مالیات آلبرتا پایین ترین نرخ در کشور بوده و با وجود کسری بودجه پیش بینی شده برای سال آینده مالی انتظار نمی رود که این نرخ افزایش یاید.

این گزارش از دولت آلبرتا می خواهد که نرخهای مالیات بر فروش و مالیات بر درآمد را به سطح دیگر دولتهای استانی نزدیک کند تا این استانها مجبور نباشند برای حفظ قدرت رقابت ، از بودجه های خود برای ارائه خدمات و کالاهای عمومی بزنند. کامپبل می گوید اگر کانادا مالیاتهایی همانند نروژ وضع کند، سالیانه ۲۰۰ میلیارد دلار بر درآمدهایش افزوده خواهد شد. این گزارش همچنین تذکر می دهد در حالیکه که نروژ یکی از کمترین نرخهای نابرابری درآمد در جهان را دارد، فاصله ی بین فقیر وغنی در کانادا، و بخصوص در آلبرتا در حال ازدیاد است.

گزارش همچنین خواهان دخالت دولت فدرال برای تصحیح تفاوت درآمد رو به گسترش بین استانهای مختلف است. به نظر نویسندگان غیر قابل قبول است که در کشور نفت خیزی مانند کانادا استانهای شرقی مجبور باشند برای تامین انرژی مورد نیاز خود به واردات نفت بپردازند. علاوه بر آن این گروه ، از دولت کانادا خواسته به مسایل محیط زیستی توجه بیشتری نشان داده و با پیروی از سیاستهای نروژ ، سرمایه گذاری در انرژی پاک را افزایش دهد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید