هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

مخالفت با اجرای کنسرت حسین زمان

حسین زمان در مطلبی از مخالفت با کنسرت خود خبر داده است. وی با اشاره به اینکه به صورت شفاهی تنها به او اجازه انتشار آلبوم جدیدش داده شده افزوده است: اقدام برای آلبوم یعتی چند ماهی دوندگی و بی نتیجه ماندن چون از همین ابتدا به من گفته شده ترانه های بابک صحرایی را مجوز نمیدهند و این عملا یعنی سر کار گذاشتن من . من بصورت نسیه و التماسی مجوز نمیخواهم . باید این مقررات سخت و عجیب و غریب برداشته شود و اگر من مجاز به فعالیتم باید بتوانم هم آلبوم منتشر نمایم و هم کنسرت بدهم .

وی در فیسبوک خود نوشته است :  من تمامی مشکلات را از چشم دولت و مسئولین دولتی نمیدانم ، مشکل اساسی متوجه خود ماست ، متوجه اکثریت هنرمندان است که حاضرند تحت هر شرایطی کار کنند و صدایشان در نمی آید ، مقررات و ضوابط نا معقول و غیر اصولی را میبینند و دم نمیزنند . خود ماست ، متوجه اکثریت هنرمندان است که حاضرند تحت هر شرایطی کار کنند و صدایشان در نمی آید ، مقررات و ضوابط نا معقول و غیر اصولی را میبینند و دم نمیزنند . وطیفه خانه سینما و خانه موسیقی ( که گویا من و امثال من را عضو این خانه نمیدانند ) چیست ؟ آیا دفاع از حقوق هنرمندان از جمله وظایف ایشان نیست ؟ امروز اصغر فرهادی در حصر کاری است و برای دختر جوان هنرمندمان حکم زندان صادر میکنند و بسیاری از هنرمندان سکوت میکنند . مقصر همه ما هستیم که تن به بیعدالتی میدهیم.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید