خبرهای ایران

محسنـی‌اژه‌ای: منظورم ظریف نبود

سخنگوی قوه قضائیه گفت که صحبت‌هایش درباره اینکه آیا « … با سازش، دست دادن، کوتاه آمدن و خوش و بش کردن مشکلات کشور حل می‌شود… » خطاب به وزیر امور خارجه یا شخص خاصی نبوده است.

به گزارش ایسنا، خبرنگاری به صحبت های اخیر محسنی اژه‌ای در مراسمی اشاره کرد که وی گفته بود «… آیا با سازش، دست دادن، کوتاه آمدن و خوش و بش کردن مشکلات کشور حل می‌شود و…» سئوال کرد که آیا منظور شما از این سخنان دست دادن وزیر امور خارجه کشورمان با اوباما بوده است؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: منظور من خطاب به فردی که شما گفتید نبوده است. آنچه که گفته‌ام این بوده که نفوذ دشمن و همکاری که با دشمن می شود از دو طریق است که یکی جاسوس اصطلاحی نامیده می‌شود، یعنی فردی که مستمری بگیر است و اخبار طبقه بندی شده را به صورت مکتوب و غیرمکتوب در اختیار دشمن قرار می‌دهد و دشمن از آن طریق به ما لطمه می‌زند.

وی افزود: عده دیگر افرادی هستند که بستری را فراهم می‌کنند ولی جاسوس اصطلاحی نیستند، ولی در خیلی از موارد ضررشان بیشتر از دسته اول است. آنها کسانی هستند که مستمری‌ بگیر نیستند اما کاملاً در جهت رسیدن دشمن به هدفش، او را همراهی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد کسانی‌اند که سعی می‌کنند قدرت دشمن را به رخ دولت بکشند و قدرت او را بزرگ جلوه دهند تا مردم خودشان را از این طریق بترسانند.
کسانی که سعی دارند دشمنی دشمن را کمرنگ کنند و می‌گویند که آمریکا اینقدر هم بد نیست و شیطان بزرگ نیست و این کشور یک زمانی شیطان بزرگ بوده. ما نباید از یاد ببریم که آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد تا امروز چه کارهایی در مورد ایران کرده حتی قبل از انقلاب. خیلی از افراد سعی دارند که جنایت‌های دشمن را بپوشانند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: من به هیچ عنوان و هیچ وقت وزیر امور خارجه و شخص خاصی مدنظرم نبوده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید