خبرهای جهان

مبارزه با تن فروسی به شیوه سوئدی در فرانسه: تنبیه مشتری به جای تن فروش

شهرزاد نیوز: نمایندگان مجلس فرانسه به تحمیل جریمه تنبیهی به مشتریان روسپی ها رای دادند. این قانونی بحث برانگیز بود که قرار است با هدف کمک به کارگران جنسی از قید بزهکاران و گروه های جنایتکار سازمان یافته اجرایی شود. اگر بقیه این قانون تصویب شود، جریمه مشتریان روسپی ها برای اولین بار ۱۵۰۰ € و دفعات بعدی به ۳۷۵۰ € خواهد رسید.

این قانون مسئولیت کیفری را از دوش ۴۰ هزار روسپی در فرانسه برخواهد داشت و به مشتریان منتقل خواهد کرد. در فرانسه فحشا قانونی است ، اما درخواست به زور، دلالی جنسی و رابطه جنسی با کودکان غیر قانونی است.

دولت فرانسه این قانون را از قانون مشابهی که در سال ۱۹۹۹ در سوئد به تصویب رسید، بر گرفته است. طرفداران این قانون در سوئد ادعا می کنند که پس از معرفی این قانون ، فحشا در این کشور به نصف کاهش یافته است.

۹۰ درصد از زنان روسپی را خارجی ها، عمدتا از جنوب امریکا ، چین، رومانی و بلغارستان تشکیل می دهند و اکثریت قریب به اتفاق توسط گروه های جنایتکار و شبکه های قاچاق بین المللی کنترل می شوند.

اگر این قانون در نهایت به تصویب برسد، بودجه ای برای کسانی که تصمیم به ترک فحشا دارند در نظر گرفته شده است وبه روسپی های خارجی پس از شش ماه اجازه اقامت داده خواهد شد.

این لایحه برای تصویب نهایی، روز چهارشنبه به پارلمان فرانسه ارائه خواهد شد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید