خبرهای کانادا

مالیاتهای تجاری کبک، بالاترین در شمال قاره آمریکا


ایرانتو: یک مطالعه جدید آشکار می کند که نرخ بالای مالیات بر درآمد باعث شده که شرکتهای کبکی سنگتین ترین مالیاتها را آمریکای شمالی بپردازند.

این مطالعه که توسط “مرکز بهره وری و رونق اچ ای سی مونترال” انجام شده است ، نشان می دهد که بنگاههای کبکی ۲۶ درصد بیش از سطح متوسط در کانادا مالیات پرداخت می کنند. همچنین در مقایسه با ایالات متحده، شرکتهای کبکی دو برابر مالیات می پردازند. این محاسبه البته شامل برنامه های حمایت مالی از بنگاهها هم هست که دولت ایالتی اجرا می کند.

مالیات بر درآمد در کبک ۲۲ درصد کل مالیاتها را تشکیل می دهد در حالیکه متوسط این نسبت در کانادا ۱۰ درصد می باشد. این مطالعه می گوید ” بار مالی ای که شرکتهای کبکی تحمل می کنند ۲۶ درصد بیشتر از متوسط آن برای سراسر کانادا و همچنین ایالت اونتاریو است. در مقایسه با ایالات متحده، رقابت پذیری مالیاتی اندک کبک قابل توجه ترست. بار مالی برای بنگاهها در کبک تقریبا ۱۰۰ درصد بالاتر از شرکتهای آمریکایی می باشد.”

این گزارش اضافه می کند ” برنامه های سخاوتمندانه حمایت مالی مستقیم این ایالت برای شرکتهای تجاری ، باعث نشده که موقعیت این شرکتها در شمال آمریکا تغییر کند. با وجود این سخاوت، کبک همچنان بالاترین بار مالیاتی را بین قلمروها در آمریکای شمالی ( شامل مکزیک نمی شود) را داراست.”

به گزارش ایرانتو ، مطالعه در ادامه تاکید می کند که دولتها در سراسر جهان می کوشند که بار مالیاتی شرکتها را کاهش دهند. اما استراتژی دولت کبک مبنی بر گرفتن مالیات سنگین از شرکتهای تجاری و بار توزیع این ثروت مابین تعدادی از شرکتهای منتخب ، استثنایی بر این قاعده محسوب می شود.

این مرکز نتیجه گیری می کند سبک کردن این بار- بخصوص مالیات بر درآمد- و جبران کسری آن با کاهش حمایتهای دولتی ، به سود همه بنگاهها خواهد بود و می تواند به رشد بهره وری کمک کند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید