خبرهای مهاجرت و تحصیل

ماجرای دادگاه فدرال و متقاضیان مهاجرت قبل از سال ۲۰۰۸

jason-kenney3

jason-kenney3
ایرانتو: دادگاه فدرال ممکن است اجازه بررسی درخواستهای مهاجرتی ارائه شده قبل از ۲۸ فوریه سال ۲۰۰۸ را صادر نماید.

درخواست هایی که قبل از ۲۸ فوریه سال ۲۰۰۸ ارائه گردیده اند ، پس از صدور حکم دادگاه فدرال مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

با توجه به قانون اخیر تصویب شده توسط جیسون کنی، وزیر مهاجرت، تقاضانامه های مهاجرتی اسکیل ورکر که قبل از فوریه ۲۰۰۸ ارسال گردیده اند بررسی نخواهند شد.

به گزارش ایرانتو ، در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۱۲ جیسون کنی، وزیر شهروندی و مهاجرت کانادا اعلام کرد که کلیه پرونده های مهاجرتی که قبل از فوریه ۲۰۰۸ ارسال شده اند می بایستی بازگردانده شوند.

با این حال ، دادگاه فدرال حکم داده است که دولت کانادا موظف است تمامی تقاضانامه ها را بررسی نماید.

با توجه به قانون جدیدی که وزیر مهاجرت کانادا، جیسون کنی، اعلام کرده بود ، وضعیت حدود ۳۰۰۰۰۰ متقاضی که به روش اسکیل ورکر قصد مهاجرت به کانادا را داشتند ، تحت تأثیر قرار گرفته بود .

با توجه به این مسئله ۹۰۰ نفر از متقاضیان از جیسون کنی، وزیر مهاجرت کانادا، شکایت کرده بودند و از دادگاه خواسته بودند تا تقاضانامه هایشان برای اقامت دائم در یک چارچوب زمانی معقول توسط وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا مورد بررسی قرار گیرد.

وکیل متقاضیان ادعا می کند که تصمیم دادگاه قطعی و درخواست تجدید نظر وزیر امور شهروندی و مهاجرت رد شده است.

این رای دادگاه ، تصمیم دولت کانادا را که قصد بستن پرونده های مذکور و برگرداندن مبالغ دریافت شده جهت بررسی پرونده ها را داشته ، تحت شعاع قرار می دهد.

این حکم دادگاه فدرال برای کسانی که مدتهاست در انتظار دریافت نتیجه بررسی تقاضانامه های مهاجرتی خود میباشند تا حودی امید به ارمغان می آورد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید