خبرهای مهاجرت و تحصیل

قوانین نگران کننده کانادا درباره ازدواج تقلبی مهاجران

marfraud

marfraudایرانتو: در بسیاری از گزارشات، مشاهده می گردد که ازدواج های تقلبی مهاجرین، تنها به دلیل دریافت اقامت دائم کانادا توسط آنها، صورت می پذیرد.

افرادی وجود دارند که از مهاجرین حمایت و با آنها ازدواج می نمایند. مهاجرینی که پس از ورودشان به کانادا به هیچ وجه تمایلی برای زندگی با شریک یا همسر جدید خود را نخواهند داشت.

قانون جدیدی که در مورد مهاجرت از طریق ازدواج تقلبی صورت می گیرد، می تواند سخت گیری بیشتری برای اینگونه مهاجرین در بر داشته باشد. این قانون می گوید که همسران مورد حمایت قرار داده شده، می بایستی برای شروع، اقامت مشروط دو ساله دریافت کنند.

البته چنین بیانیه ای اعتراض هایی را نیز به همراه داشته است. نگرانی از افزایش خشونت های خانگی بین همسرانی که مجبور هستند حداقل دو سال بصورت قانونی زیر یک سقف با یکدیگر زندگی نمایند. افرادی هم که نخواهند زیر بار این قانون اجباری بروند با لغو اقامت دائم خود در کانادا مواجه شده و به کشورشان برگردانده می شوند و در آنجا نیز احتمالا با اتهاماتی روبرو خواهند شد.

به گزارش ایرانتو، با وجود پیشامد بسیار زیاد چنین رخدادهایی در داخل خاک کانادا، عده زیادی با قوانینی از این دست مخالفت می کنند. نگرانی اصلی آنها کودکانی هستند که یکی از والدین خود را از دست می دهند (در صورتی که همسر تحت حمایت، از کشور اخراج گردد). همچنین آنها نگران هستند که مبادا اینگونه مسائل، ناراحتی های عمیق احساسی برای افرادی که درگیر این ماجرا هستند را ایجاد نماید.

برخی فکر می کنند چنین قانونی نمیتواند برای جمعیت زنانی که تاکنون مورد خشونت خانگی و سوء استفاده عاطفی قرارگرفته اند، خبر خوبی محسوب شود. همچنین اگر زنی با استفاده از ازدواج، وارد کانادا گردد بزودی احساس خواهد کرد که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

او همواره نگران آن است که اگر بخواهد مسئله مورد سوءاستفاده قرار گرفتن خود را به بخش مربوطه گزارش دهد، ممکن است باعث اخراجش از کانادا گردد. بازگشت به کشورش اما، برای او برچسبی اجتماعی بوجود می آورد و به این دلایل مجبور است همه چیز را به مدت دو سال تحمل کرده و سکوت نماید.

عده ای از کارشناسان می گویند ، مهاجرین اطلاعات کمی درباره حقوق خود دارند و زمان زیادی طول خواهد کشید تا بتوانند اقدامی قانونی بر علیه همسر کانادایی خود انجام دهند.

دولت از بابت این قانون بسیار مطمئن عمل کرده است و معتقد است میزان جرم را در اینگونه اعمال به خوبی درک کرده است. قانونی که در کشورهای هم پیمانی چون امریکا و استرالیا اجرا می گردد و دلیلی برای عدم اجرای آن در کانادا وجود ندارد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید