خبرهای مهاجرت و تحصیل

قوانین جدید راه را برای استخدام کارگر خارجی سخت تر می کند

canada plan 2013

canada plan 2013
ایرانتو: دولت فدرال قصد دارد تا بر روی شرکتهای کانادایی فشار وارد کند تا بجای تکیه به استخدام کارگر خارجی ، از نیروهای کاری داخل کانادا که بعضا بیکار و آماده بکار می باشند ، استفاده کنند.

به استناد قوانین جدید که در زمان اعلام بودجه سال ۲۰۱۳ و در روز پنجشنبه گذشته معرفی گردید دولت فدرال قصد ایجاد ارتباط بین نیروهای کار داخل کانادا را با شرکت هایی که به نیروی کار نیاز دارند ، دارد که بخشی از یک برنامه وسیع و قوی می باشد.

بر اساس آنچه که در بودجه دولت در سال ۲۰۱۳ آمده است ، کانادا همچنان برنامه های خود را در جهت جذب نیروهای متخصص کاری خارج از کشور ، به پیش خواهد برد اگرچه کانادایی های جویای کار در اولویت قرار دارند.

به گزارش ایرانتو ، برنامه جذب نیروی کار خارجی ، به شرکت های کانادایی این اجازه را می دهد تا افرادی را از دیگر کشورها استخدام نموده و برای کارهای کوتاه مدت وارد کشور نمایند. این افراد شامل کارگران فصلی جهت کارهای کشاورزی و پرستاران خانگی نیز می باشند که مشاغل با حقوق پائین را پوشش می دهند.

در حالت کلی ، برنامه جذب نیروی کار خارجی بدین ترتیب معرفی گردیده است که شرکت های کانادایی مجاز هستند تا مشاغل کوتاه مدت خود را از این طریق تکمیل نمایند که البته در واقعیت داستان به گونه ای دیگر رقم می خورد و افراد استخدام شده ، سالها در کانادا می مانند.

حال ، دولت کانادا با تغییر قوانین ، شرایط را برای کارفرمایان سخت تر نموده تا قبل از استخدام خارج از کشور ، به فکر تامین نیازهای خود بر اساس نیروهای کاری داخل باشند.

به عنوان مثال ، کارفرمایان برای استخدام نیروهای خود باید مدت زمان بیشتری را به انتشار آگهی استخدام تخصیص دهند و اینکار باید در تمام نقاط کانادا صورت پذیرد.

کارگران خارجی همچنین ملزم هستند تا به یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه تسلط نسبی داشته باشند.

دولت نیز به کارفرمایان کمک خواهد کرد تا نیروهای مورد نیاز خود را در وهله اول از داخل کشور جذب نمایند. به عنوان مثال ، دولت اطلاعات و تخصص افرادی که در برنامه های مختلف دولت حضور داشته اند را در اختیار کارفرمایان قرار دهد تا از بین آنها نسبت به جذب و بکارگیری ، اقدام لازم را صورت پذیرند.

بر اساس بودجه دولت ، کارفرمایان همچنین موظف می باشند تا هزینه بررسی پرونده افرادی که قصد استخدام آنها را داشته و از خارج از کشور خواهند آمد را پرداخت کنند.

برنامه جذب نیروی کار خارجی سالهای متمادی کارفرمایان را در جهت جذب نیروهای کار و موقت ارزان یاری رسانده است.

این تغییرات ، هدف بلند و وسیع دولت را که قصد دارد تا مشاغل تکمیل نشده را توسط نیروهای کاری داخل پر و تکمیل نماید را ، نشانه گرفته است.

دولت کانادا قصد دارد تا برای جلوگیری از مشکلات ناشی از تخصص افراد ، نسبت به آموزش و بازآموزی آنها اقدامات لازم را انجام دهد تا حتی نیروهای کاری بدون تخصص نیز ، آمده جذب مشاغل فنی و تخصصی گردند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید