خبرهای مهاجرت و تحصیل

قوانین جدید درخواست شهروندی در خصوص مهارت در زبان، توسط وزیر مهاجرت، ابلاغ گردید

englishrule
englishrule
آقای کنی دیروز اعلام نمود که بیشتر متقاضیان مهاجرت، به زودی می بایستی که شواهد عینی و مدارک مستدل و قابل قبولی را به جهت اثبات توانمندی خود در زبان، در لحظه ای که اقدام به درخواست به شهروندی می نمایند، ارائه دهند.

تغییر مذکور از تاریخ اول نوامبر ۲۰۱۲ به اجرا در خواهد آمد. هم اکنون نحوه سنجش زبان فقط یا از طریق مصاحبه با کارمندان اداره مهاجرت (CIC)، و یا از طریق تست مهاجرتی در اداره، از افراد ۱۸ تا ۵۴ سال به عمل می آید.

آقای کنی گفت: بررسی های گسترده همگی نشان می دهد که توانمندی در ایجاد ارتباط موثر با دیگران چه به زبان انگلیسی و چه به زبان فرانسه، برای یک تبعه جدید، نکته ای بسیار مهم و کلیدی به شمار می آید. ما معتقدیم که برای یک تبعه بسیار مهم است که بتواند بطور کامل در اقتصاد و جامعه کانادا مشارکت داشته باشد.
طبق قانون حال حاضر مهاجرین باید بتوانند به یکی از زبان های رسمی کانادا (انگلیسی یا فرانسوی)، محاوره نمایند.

تغییری که سخن از آن است، قرار نیست سطح توانایی زبان را بالا ببرد بلکه روش نشان دادن این توانایی توسط متقاضیان ۱۸ تا ۵۴ سال، تغییر خواهد نمود.

بر طبق روال پیشین، روش عینی برای سنجش توانمندی زبان متقاضیان وجود نداشت. اما قانون جدید، متقاضیان را وامیدارد که شواهد عینی دال بر حائز شرایط بودن، را ارائه نمایند. و هنگامی که مدارک خود را فایل می نمایند، بتوانند از سطح مبنا در مهارت های صحبت کردن و شنیدن، بالاتر باشند.

متقاضی باید مدارک قابل قبولی را ارائه دهد. مدارکی مانند:

• نتیجه آزمون در آموزشگاه و هر مرکز آموزشی که با CIC قرارداد دارد.

• مدرک اتمام دوره کمکی در آموزش زبان انگلیسی و یا فرانسه.

• مدرکی که نشاندهنده اخذ نمره مقبول در دوره های زبان که با هزینه دولتی اجرا می گردد.

مادامیکه CIC جهت ارزیابی سطح زبان متقاضی، از کارمندان خود با روشهایی چون مصاحبه و .. استفاده می کند، قوانین جدید به این معنا خواهند بود که متقاضی قبل از تکمیل پرونده خود مدارک لازم جهت اثبات عینی سطح زبان که ادعایش را نموده است، را رائه نماید.

برای اینکه CIC بتواند منابع خود را بر روی افرادی که از نظر سطح زبان واجد شرایط هستند، متمرکز نماید، این اداره پرونده افرادی را که مدرک مورد قبول برای زبان خود را مهیا نکرده باشند را به متقاضی بر می گرداند.

بنابراین از اول نوامبر ۲۰۱۲ مدارک مورد نیاز جهت نشان دادن سطح زبان متقاضیان بزرگسال، باید در همه پرونده های درخواستی وجود داشته باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید