خبرهای کانادا

فیلم / قربانی تقلب مهاجرتی نشوید

immigrationfraud

ایرانتو: وزیر مهاجرتی و شهروندی کانادا کریس الکساندر طی بیانیه ای امروز متقاضیان ورود به کانادا را تشویق به استفاده از نمایندگان رسمی و مجاز تایید شده دولت کانادا کرد. این یادآوری جهت جلوگیری از قربانی شدن از تقلب مهاجران جدید است.

ماه مارچ، ماه پیش گیری از تقلب نام گذاری شده.
در همین جهت اداره شهروندی و مهاجرت (CIC) در خواست همکاری با شورای مشاوران رسمی مهاجرت کانادا (ICCRC) و شورای جامع حقوقی کانادا (FLSC) در جهت ترویج آگاهی از استفاده نمایندگان مجاز مهاجرت نمود.

در همین راستا ویدیویی تنظیم گردیده که متقاضیان مهاجرت به کانادا را از سرویس های مشاوران رسمی مطلع می سازد.

نمایندگان بی پروا و غیر مجاز سیستم مهاجرتی کانادا را تضعیف می کنند و هزینه ای بر دوش مالیات دهندگان و کم کردن سرعت بررسی پرونده های مهاجرتی می شوند.

طبق قوانین کانادا، فقط مشاوران رسمی و وکلا مجاز هستند که بابت سرویس دهی به متقاضیان مهاجرت، متقاضی را شارژ کنند.

در صورتی که متقاضی مهاجرت از سرویس افراد غیر رسمی و غیر مجاز برای تشکیل پرونده استفاده نماید،ممکن است منجر به رد کردن پرونده شود.

لیست مشاوران رسمی را در سایت (ICCRC) میتوانید مشاهده نمایید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید