خبرهای کانادا

فعالیت های مشکوک خارج از کانادا

csis

ایرانتو: یک مقام ارشد اطلا عاتی کانادا (CSIS)می گوید: تحقیقات نشان می دهد که بیش از ۱۳۰ کانادایی در حمایت از فعالیت های افراطی در خارج از کشور زندگی می کنند. از این تعداد۳۰ تن در سوریه می باشند.

میشل کلمب، مدیر جاسوسی امنیتی کانادا می گوید: این افراد مشغول فعالیت های شبه نظامی، آموزش صلاح و مواد منفجره، پشتیبانی لجستیکی، جمع آوری اعانه های تروریستی و تحصیل در مدارس افراطی هستند.

اخیرا دو کانادایی جوان در جدال در سوریه به قتل رسیده اند.

میشل می گوید: برخی از این افراد هرگز به هدف خود نمی رسند و به کانادا برمی گردند، که خطر بزرگی برای کانادایی ها می باشد.
سازمان جاسوسی کانادا این اشخاص را به بازجویی می گیرد، ولی خود این برنامه منجر به شکافی در سازمان جاسوسی می شود.

انگیزه و جنبش های این اشخاص مشخص نیست و به سختی پی گیری می شود.

این مشکل تنها منحصر به کانادا نمی باشد، و راه حل ساده ای نیز برای حل این مشکل نمی توان یافت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید