خبرهای ایران

فراخوان حامیان احمدی نژاد برای حضور در “دادگاه تاریخی دکتر”

به گزارش پارسینه، حامیان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق در فراخوانی که در صفحات اینترنتی و شبکه های اجتماعی داده اند قصد دارند سه شنبه ۵آذر ساعت ۱۰ صبح در حمایت از احمدی نژاد در مقابل ساختمان دادگاه حاضر شوند.

حامیان احمدی نژاد که از این دادگاه با عنوان “دادگاه تاریخی دکتر” یاد می کنند از همفکران خود خواسته اند که در این تجمع شرکت کنند.

تحرکات سیاسی احمدی نژاد در ماه اخیر مجددا افزایش یافته است، برپایی جشن تولد، تاسیس هیات مذهبی منتظران بهار و ..از جمله این تحرکات است.

تحلیل حامیان احمدی نژاد مبتنی بر ناکامی زودهنگام دولت روحانی از یکسو  و  از سوی دیگر، عدم توانایی اصولگرایان در جذب مردم است که بر این اساس، معتقد هستند محمود احمدی نژاد به صحنه سیاست “رجعت” خواهد کرد که این تلاشهای فوق الذکر را می توان قرائنی از این رویکرد دانست.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید