خبرهای ایران

عضو کميسيون امنيت ملي : طرح پيشنهادي ايران با هماهنگي با رهبری تهيه شده است

خبرگزاري آريا : ما به مذاکرات مي رويم تا غربي ها به ما اتهامي نزنند.

عوض حيدرپور،عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آريا با تاکيد براين مطلب که بايد مذاکرات انجام پذيرد گفت:جمهوري اسلامي ايران بر اساس ان-پي -تي يک فعاليت صلح آميزي را آغاز کرده است البته طرف مقابل اتهاماتي را به ما زده اند که جمهوري اسلامي ايران به دنبال سلاح هسته اي است و مرتب اين اتهامات را تکرار مي کنند.

وي افزود:ما بعد از تغيير دولتي که داشتيم تيم مذاکره کننده جديد بسته پيشنهادي جديد جمهوري اسلامي ايران را تهيه کردند و با هماهنگي هايي که با رهبري  انجام دادند و بر اساس رهنمودهاي ايشان اصلاحات لازم را در بسته انجام دادند و با اين آمادگي به ژنو عزيمت کردند.

وي تاکيد کرد:بنابرتاکيدات هبري ما از تيم مذاکره کننده باقوت و قدرت حمايت مي کنيم و معتقديم ماموريتي که تيم مذاکره کننده انجام مي دهد در راستاي اهداف اساسي نظام جمهوري ايران است ما به مذاکرات مي رويم تا غربي ها به ما اتهامي نزنند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید