خبرهای ایران

عضو شورای شهر تهران: برخی شرکت‌ها در لیست حسابرسی شهرداری نیستند

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برخی شرکت‌ها در لیست حسابرسی شهرداری نیستند، گفت: در آخرین جلسه شورا دوباره این موضوع را مطرح کردم، از همین رو چنانچه ترتیب اثر داده نشود از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر و شهرداری موضوع را مطالبه خواهم کرد و باید در این رابطه توضیح دهند.

ابوالفضل قناعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره عدم وجود نام برخی شرکت‌ها همچون شرکت رفاه در لیست حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری گفت: براساس قانون اگر یک درصد از سهام و سرمایه یک شرکت و سازمان دولتی در بخش خصوصی اختصاص داده شود، باید مورد بازرسی و بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه درصد بالایی از سهام برخی شرکت‌ها مربوط به شهرداری است، افزود: به عنوان مثال ۶ درصد سهام شرکت رفاه و میزان بالایی از سرمایه شرکت جهان مربوط به شهرداری است.

قناعتی ادامه داد: تمامی این شرکت‌ها باید مورد حسابرسی قرار گیرند؛ یعنی در هر شرکتی که یک ریال یا یک درصد از بودجه شهر تهران در قالب مدیریت شهری هزینه شود، باید آن را احصا کنیم تا مشخص شود آن سرمایه به سمت سود یا زیان می‌رود و گردش مالی سالیانه آن را نیز باید بررسی کنیم.

قناعتی با تاکید براینکه باید مشخص شود، سرمایه‌ای که در این شرکت‌ها وجود دارد؛ در چه مسیری گردش می‌شود و آیا مورد حسابرسی قرار می‌گیرد یا خیر؟ افزود: وظیفه ما است که سرمایه شهر را مورد بررسی قرار دهیم تا مطمئن شویم که این سرمایه به درستی استفاده شده و حساب سود و زیان آن نیز مشخص است و باید پول بیت‌المال را کاملا رصد کنیم تا به خوبی خرج شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نمی‌دانم؛ مساله حسابرسی شرکت‌های از قلم افتاده در حسابرسی، یا به ذهن دبیر (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر) نیامده یا از قبل چنین چیزی نبوده؛ اظهار کرد: وقتی مساله را نزد وی مطرح کردم، استقبال کرد و به من گفت که موضوع را در صحن شورا مطرح کنم.

وی اضافه کرد: البته من در آخرین جلسه شورا نیز دوباره این موضوع را مطرح کردم، از همین رو چنانچه ترتیب اثر داده نشود از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر و شهرداری موضوع را مطالبه خواهم کرد و باید در این رابطه توضیح دهند، زیرا در برخی از این شرکت‌ها مانند شرکت رفاه ، شرکت جهان و … سرمایه زیادی از شهرداری وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید