خبرهای کانادا

عذر خواهی رویال بانک از کارمندان جایگزین شده با نیروهای موقت خارجی

gordnixon
ایرانتو: رویال بانک کانادا، یک عذرخواهی عمومی از کارمندانی که به دلیل استخدام نیروی موقت خارجی تحت تاثیر قرار گرفته اند، ترتیب خواهد داد.

این عذرخواهی در پایان این هفته در پی هجمه مشتریان بانک و منتقدین مسایل بازار کار، انجام خواهد شد.

گورد نیکسون، مامور انحصاری مدیریت بانک، در نامه ای که در مطبوعات در روز جمعه منتشر گردید، اظهار داشت که رویال بانک باید در برابر کارمندان صدمه دیده، حساس تر و همیار تر عمل نماید.

نامه مذکور با این جمله آغاز شده است : رویال بانک در هفته گذشته در خبرها به گونه ای مورد خطاب واقع شده است که هیچ موسسه ای تمایل به آن ندارد.

در این نامه آمده است که به همگی کارمندانی که بر طبق اخبار حدود ۴۵ نفر بوده اند، پیشنهاد موقعیت های شغلی قابل قیاس با شغل قبلی، توسط بانک داده شده است.

نیکسون می گوید بانک در حال تجدید نظر در قراردادش با شرکت تامین کننده می باشد تا به تمایلات و اهدافش در زمینه موفقیت در کسب و کار و همچنین استفاده از همیاری هموطنان نائل گردد.

نیکسون نوشته است که دعواهای اخیر در زمینه قرارداد واگذاری برخی از سرویسها به شرکتهای دیگر، تبدیل به بزرگترین سوال شده است و این در حالی است که ما توسط سازمانها و شرکتها با سوالاتی دیگر مورد شکایت قرار گرفته ایم. بسیاری از مردم از ما انجام قواعد موجود را انتظار ندارند بلکه از ما می خواهند کاری را انجام دهیم که مورد رضایت برای مردم و مشتریان و شرکای بانک و همه کاناداییان است.

علیرغم تلاش بسیار، ما نمیتوانیم همیشه همه توقعات را انجام دهیم و وقتی کمترین خطایی اتفاق می افتد به سرعت مورد انتقاد واقع می شویم. همه اطمینان دارند که من به تمام این تذکرات گوش می دهم.

یکی از کارمندان بانک به نام Dave Moreau به گزارشگران گفته است که بانک پس از اینکه او را از کارش برکنار کرده، از او خواسته که یکی از نیروهای هندی را که قرار است جایگزینش شود را آموزش دهد.

شرکت iGate که تامین کننده نیروهای کاری برای بانک است می گوید که تمام این فعالیتها منطبق با قوانین کانادا می باشد و هیچ بی قانونی ای رخ نداده است.

وزیر منابع انسانی در اتاوا خواسته تا در برنامه نیروی موقت کار تجدید نظر شود و وقتی مورد استفاده قرار گیرد که هیچ نیروی کار کانادایی برای آن موقعیت در دسترس نباشد.

استفاده از نیروی موقت خارجی در کانادا در حال افزایش است. سال گذشته دولت اتاوا طبق این برنامه به کارفرمایان مجوز داد تا به نیروهای خارجی ۱۵ درصد حقوق کمتری نسبت به کاناداییان پرداخت کنند.

وکیل مدافع برخی از کارمندان اخراج شده، دانیل دوبلین، گفت که داستان ، عاقبت خوشی برای موکلینش خواهد داشت.

نخست وزیر ، استفان هارپر روز پنجشنبه گفت که دولتش به دلیل رشد استفاده از نیروی موقت کار خارجی در دردسر افتاده است. وی گفت که ما نگران رشد بیشتر اینگونه استخدامها هستیم. او افزود که استخدام نیروی موقت خارجی باید فقط در مواقعی صورت پذیرد که در نیروی کار کمبود وجود دارد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید