خبرهای ایران

عدم جریان سازی رسانه ای به خشک شدن دریاچه ارومیه کمک کرد

ایرنا: مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به پیش بینی خشک شدن دریاچه ارومیه از ۱۵ سال گذشته، نبود جریان سازی رسانه ای باعث شد تا امروز شاهد خشک شدن این دریاچه باشیم.

وی ضمن انتقاد از حضور کمرنگ رسانه ها در ابتدای پیش بینی های انجام شده در زمینه دریاچه ارومیه اظهار کرد: رسانه ها نتوانستند بحران دریاچه ارومیه را به یک مطالبه جدی تبدیل کنند تا اکنون مجبور نباشیم هزینه ۱۵ هزار میلیاردی را برای احیای مجدد آن صرف کنیم.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید