خبرهای ایران

ظریف:حق غنی‌سازی نیازی به شناسایی ندارد

 گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدجواد ظریف درباره مذاکرات اخیر ایران با گروه ۱+۵ گفت:‌ در سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰ کنفرانس بازنگری با اتفاق آرا و با حضور همه کشورها از جمله گروه ۱+۵ به نتیجه رسید که یکی از حقوق، حق بهره برداری از چرخه سوخت یعنی “احترام به انتخاب کشورها در مورد چرخه سوخت” است.

وی افزود:‌ دلیل اینکه از این عبارت استفاده می شود، این است که حق غیرقابل انتزاع است یعنی حقی که در هر شرایطی وجود دارد و نیازی به شناسایی ندارد بلکه نیاز به احترام دارد و نباید برای اعمال این حق برای شما مشکلی ایجاد شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید