خبرهای ایران

ضارب «علی چراغی» از اتهام قتل عمد تبرئه شد

ایلنا: به گفته وکیل خانواده «علی چراغی» (کارگر دستفروشی که روز ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ بدست مامورین سد معبر شهرداری در منطقه ۴ در تهران پارس به قتل رسید.) در جلسه روز گذشته دادگاه، متهم اصلی پرونده از اتهام قتل عمد تبرئه شده است.

وکیل خانواده چراغی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اظهار تعجب از انتشار خبر صدور حکم متهمان این پرونده گفت: دیروز جلسه رسیدگی به این پرونده بود و ما در این جلسه حاضر شدیم، اما امروز برخی رسانه‌ها خبر صدورحکم این پرونده را منتشر کرده بودند که این مسئله برای ما بسیار عجیب بود، چون حکم دادگاه باید انشاء و امضاء شود.

«ابراهیم‌‌ پور امام» افزود: در جلسه دیروز تنها یکی از شهود از طرف شاکی حاضر شد و اظهارات خود را بیان کرد و در این جلسه متهم اصلی (م ـ ص) اقرار کرد که به نقاط حساسی از بدن چراغی مشت زده است. همچنین در این جلسه دفاعیات وکیل متهم نیز اخذ شد، اما حرف‌های متهم اصلی با دیگر متهمان متناقض بود.

وکیل خانواده چراغی تاکید کرد: طبق گزارش پزشک قانونی، محل ضربه سه سانت پارگی داشت که استفاده متهم از پنجه بوکس را تایید می‌کرد حتی شهود ما نیز استفاده متهم از پنجه بوکس را دیده بودند.

وی گفت: با همه این توضیحات امروز به شعبه دو دادگاه کیفری مراجعه کردم و قاضی خبر تبرئه متهم از قتل عمد را تایید کرد که به نظر می‌رسد وی به قتل شبه عمد و پرداخت دیه و همچنین مجازات شش ماه حبس محکوم شده است.

پورامام گفت: این پرونده ۴ متهم داشت که یکی از آنها تبرئه شد و علاوه بر متهم اصلی دو متهم دیگر نیز به شش ماه حبس محکوم شده‌اند نکته قابل توجه این است که همه متهمان در پرونده خود سابقه کیفری دارند.

وکیل خانواده چراغی با انتقاد از حکم دادگاه مبنی بر تبرئه متهم اصلی از قتل عمد گفت: بدون شک این دو حکم قطعی نیست و ما در فرصت قانونی اعتراض خود را تقدیم خواهد کرد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید