امور کنسولی

صدور گذرنامه براي عابرين غيرمجاز

صدور گذرنامه براي افرادي كه به طور غير قانوني از كشور خارج شده‌اند در دو مرحله انجام مي‌شود :

* ۱) رفع ممنوعيت خروج غير قانوني از كشور .
* ۲) صدور گذرنامه .

اينگونه متقاضيان مي‌توانند قبل از صدور گذرنامه . مدارك مربوط به رفع ممنوعيت خروج غيرقانوني از كشور را تكميل و پس از حصول پاسخ آن از ايران ، نسبت به دريافت گذرنامه اقدام نمايند.

مدارک لازم جهت رفع ممنوعيت خروج غيرقانوني از كشور:

۱٫ كپي كليه صفحات شناسنامه.

۲٫ كپي آخرين مدرك اقامت در كانادا.

۳٫ دو قطعه عكس ۳در۴ غيرفوري و جديد (كمتر از ۳ ماه) بدون عينك و كلاه و کراوات (خانمها با پوشش اسلامي و بدون آرایش) پشت عکسها توسط عکاسی معتبر کانادایی مهر شود و تاریخ گرفتن عکس توسط عکاسی درج گردد .

۴٫ تكميل فرمهای تقاضانامه و پرسشنامه متقاضیان مقیم خارج از کشور (عابرین غیر مجاز) (PDF)

۵٫ پرداخت هزينه مكاتبه عابرين غيرمجاز ( ۴۰ دلار کانادا ).

مدارک لازم جهت صدور گذرنامه :

۱٫ اصل و كپي كليه صفحات شناسنامه جديد (شناسنامه افراد بالاي ۱۵ سال بايد عكسدار باشد) .

۲٫ اصل و كپي آخرين مدرك اقامت در كانادا.

۳٫ چهار قطعه عكس ۴در۶ رنگي جديد ( كمتر از ۳ ماه ) ، غير فوري ؛ يكسان ، تمام رخ ، بدون عينك و كلاه و کراوات ( خانمها با پوشش اسلامي ) پشت عکسها توسط عکاسی معتبر کانادایی مهر شود و تاریخ گرفتن عکس توسط عکاسی درج گردد.

۴٫ تكميل فرم درخواست گذرنامه ، (PDF)

۵٫ تكميل فرم تغيير محل اقامت و مهر خروج مكرر (جزئيات) ( در صورتیکه مایل به تغییر محل اقامت در گذرنامه به کانادا می باشید)

۶٫ تكميل فرم اجازه خروج همسر و فرزندان (جزئیات) (براي خانمهاي متاهل و فرزندان زير ۱۸ سال، در صورتي كه محل اقامت ايشان در گذرنامه ايران درج شده باشد و يا همسر و فرزندان زير ۱۸ سال كه محل اقامت ايشان در گذرنامه کانادا درج شده و قصد دارند بيش از مدت درج شده در مهر خروجي (یکسال) در ايران اقامت نمايند ).

۷٫ تكميل فرم اضافه كردن نام همراه در گذرنامه (جزئیات) (براي كساني كه مايلند نام همسر يا فرزندانشان در گذرنامه ايشان به عنوان همراه درج شود ) .

۸٫ پرداخت هزينه صدور گذرنامه

o
افراد ۱۸ سال تمام و به بالا ۱۲۵ دلار کانادا
o
افراد زیر ۱۸ سال تمام ۶۵ دلار کانادا

۹٫ تكميل فرم مهر خروج يك بار ويژه مشمولين (جزئیات)

۱۰٫ پاکت پستی سفارشی جهت برگشت مدارک.

توجه

هموطنان گرامی که مدارک خودرا جهت صدور گذرنامه و تغییر محل اقامت و اضافه کردن همراه و کلا” کارهای مربوط به گذرنامه ارسال می دارند توجه فرمایند جهت هریک از مراحل لطفا” مانی اردر جداگانه تهیه و به همراه مدارک ارسال نمایند. برای مثال: صدور گذرنامه ۱۲۵ دلار – تغییر محل اقامت و اضافه کردن همراه هریک ۱۶ دلار (جهت اطمینان از مبالغ واقعی به قسمتهای مربوطه مراجعه نمایید)

توجه

قبل از تهیه مانی اردر(ها) و ارسال مدارک به قسمت هزینه های کنسولی مراجعه و دقیقاً مبلغ مانی اردر(ها) را بر اساس لیست هزینه ها تهیه و از پرداخت مبالغ بیشتر جداً پرهیز نمایند. بدیهی است پرداخت مبالغ اضافی به دلیل طی مراحل اداری سبب تاخیر در بازگشت مدارک خواهد شد.

لطفا” کپی مدارک مورد نیاز را حتما” در کاغذ A4 یا Letter سایز (“۱۱ در “۸٫۵) تهیه نمایید. و از بریدن و کوچک کردن آنها جدا” خودداری نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید