خبرهای ایران

شورای نگهبان: تأیید نهایی نتایج انتخابات منوط به تأیید صحت انتخابات است

سیامک ره پیک افزود: پیش از پایان مهلت اخذ رأی، شمارش آرا براساس تشریفات قانونی شروع شد و ناظران شورای نگهبان در فرآیند شمارش آرا نظارت می کنند.   به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: در حوزه هایی که تعداد شرکت کنندگان کمتر بود، شمارش آراء به پایان رسیده است.   سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: طبق مقررات قانونی در هر شعبه ای که شمارش آراء به اتمام می رسد ، صورت جلسه براساس تفکیک نوع آراء تنظیم و به امضای مسئولان شعبه می رسد.   ره پیک ادامه داد: از نظر نظارتی، صورت جلسه تنظیم شده مربوط به امر نظارت بوده و به هیئت های نظارت تحویل داده می شود.   وی تصریح کرد: تأیید صحت انتخابات در هر حوزه انتخابیه در آینده و پس از بررسی شکایات و اعتراضات، اعلام خواهد شد.   سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید کرد: تأیید نهایی نتایج انتخابات منوط به تأیید صحت و اعتبار انتخابات در حوزه انتخابیه است.   ره پیک افزود: موعدی برای اعتراض و شکایت از روند انتخابات در حوزه های انتخابیه تعیین شده است و پس از پایان این مهلت و جمع آوری شکایت به پرونده حوزه انتخابیه رسیدگی خواهد شد.   

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید