خبرهای ایران

شورای نگهبان بندهایی از طرح جرم سیاسی را ‘مبهم’ خواند

بر اساس قانون اساسی ایران مصوبات مجلس برای قانونی شدن باید به تصویب شورای نگهبان برسد به گزارش بی بی سی شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی ایران مصوبات مجلس برای قانونی شدن باید به تصویب آن برسد، بندهایی از طرح جرم سیاسی را مبهم خوانده و خواستار اصلاح آن شده است. مجلس ایران اواخر دی ماه سال جاری طرح کلیات “جرم سیاسی” را تصویب و بیش از یک ماه پیش در ادامه بررسی این طرح، “مصادیق” جرم سیاسی را هم تعیین کرد. شورای نگهبان در اطلاعیه امروز ۱۵ اسفند (۵ مارس) گفته است طرح جرم سیاسی که ۴ بهمن به تصویب مجلس رسیده بود در جلسه سه روز پیش (۱۲ اسفند) در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این شورا گفته است “عبارت سلب غیرقانونی آزادی افراد با عبارت نقض آزادی‌های مشروع دیگران در قانون فعالیت احزاب قابل جمع نیست و ایجاد ابهام می‌کند”. بر اساس ماده ۳ طرح کلیات جرم سیاسی، “مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع” در مجموعه ای از جرایم از جمله “سلب غیرقانونی آزادی افراد” جرم سیاسی محسوب نمی‌شود اما بر اساس ماده ۲ این طرح، مجموعه‌ای از جرایم از جمله “نقض آزادی‌های مشروع دیگران” با در نظر گرفتن شرایطی در این طرح، جرم سیاسی محسوب می‌شود. شورای نگهبان می گوید بعد از رفع این ابهام، درباره طرح مجلس اظهارنظر خواهد کرد. مجلس ایران هدف از تدوین طرح جرم سیاسی را “اقدامات حمایتی از مرتکبان جرایم سیاسی و اجرای قانون اساسی” توصیف کرده است. مطابق قانون اساسی ایران رسیدگی به جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود، اما با گذشت بیش از ۳۶ سال از تصویب این قانون، هنوز جرم سیاسی در ایران تعریف نشده و متهمان سیاسی بدون حضور هیئت منصفه و در موارد متعدد، به صورت غیر علنی محاکمه می شوند. 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید